Transudat

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Transudat er et filtrat av blod gjennom en membran (cellefri, proteinfattig væske).

Transudatet oppstår ved at forhøyet hydrostatisk og/eller osmotisk trykk i blodåren presser væske ut gjennom endotelveggen (transudatet), mens celler og det meste av proteinene holdes tilbake i blodåren.

Transudatet er dermed en vandig, cellefri og proteinfattig væske, som sammen med eksudat (inneholder celler og mer proteiner) bidrar til ødemdannelse.

Transudat forekommer normalt ved betennelsesreaksjoner, i fasen med vaskulære endringer. Lokale vasodilaterende faktorer, blant annet histamin, gir vasodilatasjon (utvidelse av blodåren). Dilatasjonen øker blodstrømningen i kapillarene og dermed også det intravaskulære trykket, slik at et ultrafiltrat bestående av vann, ioner og små proteiner/peptider kan lekke ut i det affiserte vevet. Deretter utvikles det som regel eksudat.

Faktorer som bidrar til vasodilatasjon:
  • Histamin fra mastceller, makrofager, og basofile granulocytter
  • Serotonin fra thrombocytter
  • Prostaglandiner fra leukocytter og mastceller
  • Plateaktiverende faktor(Platelet-activating factor) fra endotelceller

Transudativt ødem kan forekomme ved venstresidig hjertesvikt, ved at hjertets sviktende evne til å pumpe blod ut i det systemiske kretsløpet bygger opp det hydrostatiske trykket i det pulmonale kretsløpet, og dermed fører til at væske går fra lungekapillarene til alveolene som gir ødem.

Transudativt ødem kan også forekomme ved proteinmangel, f.eks. leversvikt eller nefrotisk syndrom, ved at høyt kolloidosmotisk trykk fører til lekkasje av væske fra blodbanen og dermed forårsaker interstitielt ødem og eventuelt også ascites og pleuravæske.


MERK: Transudat er en proteinfattig væske som skyldes økt trykk (hydrostatisk og osmotisk) i kapillarer, mens eksudat er en proteinrik væske som skyldes betennelse og økt karpermeabilitet.

Kilder

  • Kumar, Abbas, Fausto og Mitchell: Robbins Basic Pathology, 8. utg., 2007