Hematologi >> Infobase >> Hematologiske sykdommer

Hematologiske sykdommer

Blodsykdommer kan debutere med en lang rekke ulike og mer eller mindre spesifikke symptomer og tegn. Ofte vil de være uten symptomer i lang tid og det forekommer ikke sjelden at alvorlige blodsykdommer oppdages som bifunn til utredning av andre sykdomstilstander.

Her finner du en rekke artikler som omhandler noen av de mest sentrale hematologiske sykdommer og tilstander. Hver hovedartikkel har primært en klinisk tilnærming, med vekt på sentrale symptomer, viktige poeng i anamnese og klinisk undersøkelse. En del av tilstandene vil også ha en kort, summarisk gjennomgang av sentral patologi på slutten av artikkelen, og enkle råd med tanke på behandling. Behandlingsrådene er basert på informasjon hentet fra en rekke kilder, men oppdatert litteratur bør/må konsulteres!

 

  • Anemi
  • Blødningssykdommer
  • Hemokromatose
  • Leukemier
  • Lymfoproliferative sykdommer
  • Meyloproliferative sykdommer