Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Se videoen en gang til

Legg merke til hvordan pasienten smører på og deler opp brødskiva, og videre hvordan han bruker kniv og gaffel når han skal spise den.