Lungeanamnese

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Det som gjelder generelt for anamneseopptak gjelder selvølgelig også for anamnese ved lungesykdommer. Noen punkter er imidlertid av spesiell interesse og bør utdypes.

Aktuelt

 • Pustebesvær? Utløsende faktorer (anstrengelsesutløst, liggende). Lindrende og forverrende oppførsel
 • Pipelyder? - peker mot astma, spesielt dersom det er aktivitetsutløst.
 • Hoste? Tørr eller med slim?
 • Ekspektorat? (Farve, konsistens, lukt, smak)
 • Blodig spytt? (Mengde, kvalitet, varighet, frekvens)
 • Smerter i thorax? Respirasjonsavhengige, kontinuerlige? Palpasjonsømhet peker mot smerte fra muskler. Finn ut om det stammer fra pleura, mediastinum eller thoraxveggen.
 • Pustestopp? (Søvnapné er hyppigste tilstand; spør sengepartner om snorking, apneiske "pauser" mellom snorkene, irritabilitet og personlighetsendringer hos pas. Gir tilstanden søvnighet på dagtid?

Hvordan påvirker symptomene daglig funksjon? Kan pasienten klare seg selv, eller trenger pasienten hjelp (familie/naboer/hjemmehjelp/hjemmesykepleie)?

Tidligere sykdommer

 • Har pasienten hatt tidligere luftveisinfeksjoner (hyppig antibiotikabehandling)? Residiverende infeksjoner (peker mot malignitet)?
 • Autoimmune sykdommer behandles med immunsuppresiva, som gir økt generell infeksjonsrisiko og spesielt økt for opportunistiske infeksjoner.
 • Annen systemsykdom (hjertesykdom, nyresykdom, revmatologisk sykdom, endokrin sykdom m.m.)

Hereditet

Enkelte lungesykdommer har høyere grad av arvelighet, for eksempel emfysem (ved α1-antitrypsinmangel) eller cystisk fibrose. Systemiske bindevevssykdommer som sarkoidose og SLE har også en familiær opphopning.

Sosialt

 • Har pasienten vokst opp under forhold med luftforurensning? Type, varighet?
 • Yrkesanamnese: Eksponeringsgrad, type luftforurensning, ansettelsestid? (Bakere, bønder, steinarbeidere, gruvearbeidere, rørleggere, fabrikkarbeidere.)


Dyrekontakt; har pasienten husdyr eller omgås dyr i annen sammenheng (OBS! Fugletittere er spesielt utsatt!)?

Medikamenter

Immunsuppresiva (steroider, cyklosporin, methotrexat) kan øke generell infeksjonsrisiko og risiko for oppurtonistisk infeksjon. Ellers kan en rekke medikamenter ha effekt på luftveiene (hoste, pleuravæske, lungefibrose, pulmonal hypertensjon, lungeemboli, m.m.)

Allergier

Allergier mot ev. husdyr og/eller støv og andre allergener kan bidra til luftveissykdom.

Kilder

Douglas G et al. (red.): Macleod's Clinical Examination. Churchill Livingstone 2009 (BIBSYS)