Forskjell mellom versjoner av «Konjunktiva og sklera»

Fra JournalWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
imported>Asada
imported>Asada
Linje 119: Linje 119:
  
 
== Subkonjunktivalblødning==
 
== Subkonjunktivalblødning==
[[Fil:Subkonjunktivalblødning2.jpg|thumb|350px|Subkonjunktivalblødning <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Subconj-heme/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 05.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] [[File:Pas15subkonjunktival.jpg|thumb|350px|Rester etter subkonjunktivalblødning]] <br clear=all>
+
[[Fil:Subkonjunktivalblødning2.jpg||350px|Subkonjunktivalblødning <ref> EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences [http://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/Subconj-heme/index.htm http://webeye.ophth.uiowa.edu/] sitert 05.02.2016 ''Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.''</ref>]] [[File:Pas15subkonjunktival.jpg||350px|Rester etter subkonjunktivalblødning]] <br clear=all>
 
Subkonjunktivalblødning vil si blodansamling (hematom) under konjunktiva. Det kan være flere årsaker som traumer, infeksjoner eller spontane blødninger relatert til økt blødningstendens hos en pasient.  
 
Subkonjunktivalblødning vil si blodansamling (hematom) under konjunktiva. Det kan være flere årsaker som traumer, infeksjoner eller spontane blødninger relatert til økt blødningstendens hos en pasient.  
  

Revisjonen fra 29. feb. 2016 kl. 15:52

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av konjunktiva og sklera. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Blandingsinjeksjon

Injisert øye (blandingsinjeksjon) med et sentralt infiltrat som dekker over halve cornea. Resten av cornea er ødematøs. I tillegg et hypopyon i forkammeret 2 mm nedad. Med et slikt utseende på infiltratet er en bakteriell keratitt sannsynlig diagnose. I dette tilfelle var det en pseudomonas keratitt

En blandingsinjeksjon innebærer samforekomst av en ciliær og konjunktival injeksjon samtidig. Kan eksempelvis ses ved keratitter. Den røde fargen som ses på øynene skyldes dilatasjon (injeksjon) av blodkar i nærheten av limbus corneae (overgangen mellom hornhinnen og senehinnen) og i kunjunktiva.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Chemose

Pas2subkonj.jpg

Chemose.jpg


Chemose er konjunktivalt ødem og kan ses ved mange forskjellige tilstander. Hos pasienten på bildet til venstre ser vi en postoperativ total okkluderende hyfema og chemotisk subkonjunktivalblødning. På bilde til høyre ser vi chemose, hevelse i øyelokk og insjisert konjunktiva.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Episkleritt

Episkleritt[1]

Episkleritt er en betennelse av episklera, som er hinnen som omkranser senehinnen (sklera) til øyet. Episkleritt kommer til uttrykk som en klump på episclera med rødhet/hevelse rundt som er fritt bevegelig mot underlaget, uten ledsagende synsproblematikk. Pasienter kan dog være plaget av tåreflod og ømhet på øyet. Diagnosen stilles basert på anamnese og funn. Bilde viser episkleritt, bemerk avgrenset rødhet sentralisert rundt nodulus.Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ikterus

Fil:Ikterus
Ikterus

Gulsott (ikterus) er en gulfarging av sklera og skyldes opphopning av bilirubin (nedbrytningsprodukt av hemoglobin) i kroppen. Vi skiller primært mellom prehepatisk, hepatisk og posthepatiske årsaker til ikterus.

Prehepatisk ikterus vil innebære at årsaken til gulsotten skyldes forhold før omdannelsen i leveren (økt nedbrytning av røde blodceller). Hepatisk ikterus kommer derimot av nedsatt evne til nedbryting av bilirubin i leveren (kan ses ved forskjellige leversykdommer). Posthepatisk ikterus skyldes blokkering av galleveiene, eksempelvis grunnet gallestein eller kreftforandringer.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Konjunktival injeksjon

En injeksjon (dilatasjon) av blodkar i kunjunktiva, ses eksempelvis ved konjunktivitter.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Konjunktivitter

Konjunktivitt er en betennelse av konjunktiva og kalles på folkemunn øyekatarr. De vanligste symptomene er grusfølelse, svie/irritasjon, tørre øyne, kløe (ved allergisk betinget), lysskyhet, gjenklistrede øyne og røde øyne. Undersøkelsesfunn som er assosiert tilstanden er røde øyne (injeksjon), sekresjon, chemose, blødninger. Ved en viral konjunktivitt er det oftest klar sekresjon, mens det ved en bakteriell er det mer typisk med purulent sekresjon som gir sammenklistrede øyne om morgenen.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Bakteriell konjunktivitt


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Viral konjunktivitt

Pasienten har adenoviral konjunktivitt. Merk ødem, injeksjon og follikulær konjunktivitt [2]

Viral konjunktivitt.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Follikulær konjunktivitt

Follikulær konjunktivitt. Det vi ser er en ruglete slimhinne på konjunktiva i nedre øyelokk. [3]

Follikler ved konjunktivitter tyder på virusbetinget konjuktivitt eller klamydiaindusert tilstand.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papillær konjunktivitt

Papillær konjunktivitt[4]

Papiller ses ofte ved allergisk konjunktvitt eller fremmedlegemeinduserte tilstander grunnet irritasjon. Papillene er noe større enn foliklene.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Pinguecula

Pinguecula [5]

Degenerasjon av konjunktiva som medfører gulaktig fortykkelse som ses i nærheten av limbus cornea. [6] Pinguecula relateres gjerne til eksponering for UV-lys.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Pterygeum

Pterygium

Fortykkelse av konjunktiva som vokser inn på hornhinnen. Pterygium er ofte relatert til soleksponering, men det er også genetiske komponenter som kan bidra til utviklingen.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Skleral injeksjon

Ved sklerale injeksjoner ser vi avgrenset rødhet, lokalisert til en enkelt sektor på øye. Rød fargen som observeres skyldes injeksjon av karene på sklera. Ses ved episkleritt og skleritt. Se f.eks [Episkleritt] over.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Skleritt

Skleritt er en inflammasjon av sklera. Hovedsymptomene er smerte, lysskyhet og rennede øyne. Ses ofte som ledd i systemsykdom og kan resultere i komplett synstap.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Fremre skleritt

Fremre skleritt [7]

Ildrødt segment i sklera (skleral injeksjon). Assosiert med systemsykdommer som revmatisk artritt, SLE og Wegeners granulomatose med flere. [8]


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Bakre skleritt

Choroidealøsning grunnet bakre skleritt [9]

Inflammasjonen er lokalisert til bak Ora Serrata og kan være assosiert med andre øyesykdommer som iridocyklitter.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Subkonjunktivalblødning

Subkonjunktivalblødning [10] Rester etter subkonjunktivalblødning
Subkonjunktivalblødning vil si blodansamling (hematom) under konjunktiva. Det kan være flere årsaker som traumer, infeksjoner eller spontane blødninger relatert til økt blødningstendens hos en pasient.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Liste over funn

Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Øyets omgivelser og orbita


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kornea


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Konjunktiva og sklera


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Fremre segment og iris


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Stilling, leie og bevegelighet


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Linsen og glasslegemet


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papillen og retina


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Tumores


Tilbake til toppen av siden | Til liste over øyefunn


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ordforklaringer


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Referanser

  1. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 24/01-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  2. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 05.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  3. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 06.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  4. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 24/01-2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  5. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 05.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  6. Wikipedia contributors, "Pinguecula," Wikipedia, The Free Encyclopedia Pinguecula sitert 24/01-16.
  7. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 05.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  8. Reza, D. Clinical manifestations and diagnosis of scleritis I: UpToDate, Trobe J (Ed), UpToDate. Sitert 24/01-16.
  9. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 05.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.
  10. EyeRounds.org, Iowa City: University of Iowa Department of Ophthalmology and Visual Sciences http://webeye.ophth.uiowa.edu/ sitert 05.02.2016 Bildet er hentet fra www.eyerounds.org. Vi takker Universitetet i Iowa og EyeRounds.org for tillatelsen til bruk av dette bildet.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen