Linsen og glasslegemet

Fra JournalWiki
Revisjon per 2. mar. 2016 kl. 12:54 av imported>Andrejh (→‎Afaki)
Hopp til navigering Hopp til søk

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av linsen og glasslegemet. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Afaki

Fil:Afaki.jpeg
Manglende linse

Afaki innebærer et øye uten tilstedeværelse av øyets naturlige linse. Ses etter operasjon for grå stær (katarakt). Afaki medfører fraværende evne til akkomodasjon, samt langsynthet.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Endoftalmitt

Pas4forfra.jpg Pas4nedenfra.jpg

Eldre mann med endoftalmitt. Behandlingsoppstart 3 dager tidligere. Han har tydelig injeksjon høyre øye, samt periorbital hevelse (under).

Pas4venstre side.jpg

Pas4hoeyreside.jpg


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Etterstær

Kvinne med etterstær etter kataraktoperasjon.

Etterstær er navnet på fordunklinger som kan oppstå i bakre linsekapsel etter øyeoperasjoner. Ses spesielt ved operasjoner for grå stær og kan korrigeres ved etterinngrep med laser.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Katarakt

Katarakt som er kjent som grå stær innebærer at øyets linse blir uklar grunnet forekomst av fordunklinger på linsen. Dette innebærer at linsen ikke er klar og gjennomsiktig ved undersøkelse. Grå stær er en hyppig forekommende øyesykdom og kan ramme i alle aldere, selv om det hyppigst rammer eldre personer grunnet aldersrelaterte forandringer. Pasientene plages som regel av nedsatt syn uten smerteplager, tiltagende nærsynthet og slørete syn. Noen årsaker til katrakt er aldring, traumer, øyekirurgi, diabetes og iridocyklitter. Katarakt kan inndeles etter lokalisasjon, utbredelse og årsak. De forskjellige årsakene til katarakt vi skiller mellom er medfødt (kongenit), senil/aldersrelatert, traumatisk og komplisert katarakt.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kapsulær katarakt

Fil:Kapsulær katarakt.jpeg
Kapsulær katarakt

Kapsulær (også kjent som subkapsulær) katarakt brukes om katarakt forandringer lokalisert baktil i linsen. Er en av de tre typene senil katerakt (aldersrelatert katarakt).


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kjernekatarakt

Kjernekatarakt

Forekomsten av katarakt sentralt i linsen (kjernen) benevnes kjernekatarakt (eller kjernestær/nuklær katarakt). Er en av de tre typene senil katerakt (aldersrelatert katarakt). Her ser vi en uklar linse som det har gått katarakt (grå stær) i.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Kortikal katarakt

Fil:Kortikal katarakt.jpeg
Kortikal katarakt

Benevnelsen på katarkt lokalisert til periferien av linsen. Er en av de tre typene senil katerakt (aldersrelatert katarakt)


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Traumatisk katarakt

Fil:Traumatisk katarakt.jpeg
Traumatisk katarakt

Traumatisk katarakt er som navnet indikerer utvikling av kataraktforandringer grunnet traumer (eksempelvis slag eller stikkskader) mot øyets linse.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Pseudofaki

Øye med kunstig linse som oftest etter operasjoner for grå stær.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Subluksert linse

Subluksert linse

En delvis løsning av øyets linse.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Liste over funn

Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Øyets omgivelser og orbita

Kornea

Konjunktiva og sklera

Fremre segment og iris

Stilling, leie og bevegelighet

Linsen og glasslegemet

Papillen og retina

Tumores


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Ordforklaringer


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Referanser


--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen