Papillen og retina

Fra JournalWiki
Revisjon per 15. feb. 2016 kl. 18:52 av imported>Asada
Hopp til navigering Hopp til søk

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Normalt øye med normal dybde på forkammeret med synlig cornearefleks, irisrefleks og linserefleks. Bildet er tatt ved bruk av spaltelys som blant annet brukes for framstilling av grunt forkammer, eller lysvei som ses ved iridocyklitter

Denne nettsiden gir en oversikt over undersøkelsesfunn som kan gjøres ved øyeundersøkelse av papillen og retina. Dette er ikke en komplett oversikt over potensielle funn ved undersøkelse, men er ment å reflektere de vanligste funnene som medisinstudenter og allmennleger vil treffe i studiet og videre praksis.

Det gis ved hvert funn en kort beskrivelse av hva som kan sees av funn på bildet, og en kort omtale av hvilke sykdommer som er assosiert med funnet. På enkelte funn gis det også en omtale av etiologi og patogenese til funnet hos pasienten bilde(ne) er tatt av. Det gis ingen forslag til behandling på denne siden.

Bildene er i hovedsak tatt av pasienter ved Øyeavdelingen ved Ullevål Sykehus, Oslo Universitetssykehus (OUS) våren 2016, eller hentet fra engelske nettsider etter innhenting av tillatelse for gjenbruk.

Denne siden er laget av medisinstudentene Asad Ali og Andreas J. Haugerud, som en del av en prosjektoppgave ved medisinstudiet i Oslo med øyelege/lektor Sigrid A. de Rodez Benavent og øyelege/førsteamanuensis Jon K. Slettedal som veiledere.

For informasjon om undersøkelsesteknikk og øyejournal se Øyeundersøkelse.


--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 15. jan. 2016 kl. 11:54 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Aneurismer

Aneurisme på netthinnen.

Aneurismer er utposninger på blodårer og kan også ses på kar lokalisert til øyet. Aneurismer lokalisert til øyet kan være asymptomatiske, men kan også gi synsplager grunnet ødemdannelse forårsaket av blødning og forming av harde eksudater grunnet utskilling av lipider til netthinnen. Det er spesielt ved ødemdannelse i makula området at synet blir redusert.

Mikroaneurismer ses eksempelvis ved ikke-proliferativ retinopati.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Amotio

Bildet viser avløst netthinne, amotio, og en netthinnerift.

Pasient med netthinneløsning. Denne pasientne hadde fluer i sysnfeltet som første symptom og tegn på glasslegme løsning, noe som medfører mekanisk drag i netthinnen med dannelse av netthinnerift og senere netthinneløsning. Lysglimt ses ofte som tegn på netthinnerifter. Pasienter med slike symptomer bør raskt fraktes til øyeavdeling for diagnostisk avklaring og operativ behandling for besparelse av mest mulig synsfunksjon.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Arterielle embolier

Arterielle embolier på netthinnen.

Emobolier som fører til okklusjon av øyets arterier medfører ensidig akutt synstap som oftest uten ledsagende smerte. Synstapet kommer som refel over kort tid, spesielt sammenlignet med venøse emoblier i øyet. Det er som regel arteria centralis retina som embolien setter seg fast i, selv om okklusjon også kan forekomme i mer perifere arterier [1]. Ved okklusjon av perifere arterier i øyet forekommer ikke et komplett synstap, men sysntap relatert til den spesifikke grenens forskyningsområde.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Arr etter laserkirurgi

Lasermerkene som er størst og delvis pigmentert er av eldre dato, ferske lasermerker er ikke pigmentert. Man setter nå mindre merker enn tidligere.

Arr etter laserkirugi på netthinnen. Merkene som er størst og pigmenterte er noe eldre, enn de noe mindre merkene uten pigmentering som er av nyere dato.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Atrofi av papillen

Papilleatrofi

Med papilleatrofi menes det atrofi av synsnerven. Mulige årsaker kan være retrobulbærnevritt, langtkommet glaukomskade, trykk mot n. opticus, tidlgiere papilleødem ved foreksmpel optikus nevritt med mer. Ved oftalmoskopi ses en blek karfattig papille, kan hos noen utvikles til en hvitaktig papille. Atrofien som observers er uttrykk for retinal gangloincelle død. Pasienten vil ofte ha ledsagende synsplager.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Atrofi av retina

Store atrofiske områder på retina ses som lysere partier med synlige choroidalkar.

Utvikling av atrofiske områder på netthinnen kommer til uttrykk som en gradvis synsnedsettelse i tråd med atrofiutviklingen. Områdene med atrofi ses som lysere partier med synlige choroidalkar.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Diabetesretinopati

Det ses her forandringer som skyldes diabetesretinopati

Diabetesretinopati deles som regel inn proliferende og ikke-proliferativ retinopati. Forandringene som ses på netthinnen ved proligerativ retinopati er...

 • Neovaskularisering (nydannelse av blodkar)
 • Blødninger i glasslegmet
 • Makula ødem

Forandringene som ses på netthinnen ved ikke-proligerativ retinopati er...

 • Mikroaneurismer
 • Blødninger
 • Harde eksudater
 • Bløte eksudater (kjent som Cotton wool spots i engelsk litteratur)
 • Intraretinale mikrovaskulære abnormaliteter (IRMA)
 • Makula ødem

For flere eksempler på hvordan netthinnen kan se ut ved diabetesretinopati se Best Practice (BMJ).


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Druser

Druser som tegn på tørr AMD

Druser er lysegule forandringer som ses i øyebunnen som tegn på avleiringer av proteiner og lipider under netthinnen. Druser er spesielt assosiert med tørr aldersrelatert makuladegenerasjon (tørr AMD). Andre funn som er vanlige ved tørr AMD er hyperpigmentering og atrofi.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Eksudater


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Bløte eksudater

Se markeringer for bløte eksudater

Bløte eksudater (i engelsk litteratur omtalt som cotton wool spot) er små mikroinfarkter i nervetrådlaget i netthinen. Ved oftalmoskopi ses gul-hvite flekker. Ses eksmepelvis ved hypertensiv retinopati, diabetes retionapti og aldersrelatert makuladegenerasjon.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Harde eksudater

Se markeringer for harde eksudater

Harde eksudater ses som velavgrensende gulhvite flekker i retina. Skyldes Utfelling av proteiner i netthinnen, ofte i makula. Oftest lokalisert til randen av ødemforandringer. Assosierte sykdommer er diabetes retinopati, våt aldersrelatert makuladegenerasjon, hypertensiv retinopati og makulaødem av forskjellige årsaker.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Epiretinal blødning

Fil:Epiretinal blødning.jpeg
Epiretinal blødning


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Grenvenetrombose

Grenvenetrombose hos pasient med høyt blodtrykk.

Ved grenvenetrombose kan vi se flammeformede blødninger bakenfor område der venen er okkludert grunnet stuvning av blod bakover. Okklusjonen medfører akutt synsreduksjon på affiserte øye, men er god ikke assosiert med smerte. Synsnedsettelsen kommer som regel ikke momentant, men over noen timer, selv om det er vanlig å stå opp med synsreduksjon når venetrombosen har forekommet om natten.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Hypertensiv retinopati

Forandringer på netthinnen som skyldes hypertensiv retinopati

Netthinne forandringer forårsaket av høyt blodtrykk (hypertensiv retinopati). De fleste pasientene er asymptomatiske, men noen kan være plaget av hodepine og redusert syn.

Forandringer som kan observeres på netthinnen er...

 • arteriovenøse (AV) krysningsfenomener
 • blødninger
 • bløte eksudater
 • forsnevrede arterioler
 • harde eksudater
 • små netthinne infarkter
 • macular star
 • mikroaneurismer
 • papilleødem


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Nevroretinitt (Macular star)

Bemerk stjerneaktig figur på netthinnen, Macular star

Nevroretinitt (macular star) ses som papilleødem med samtidig forekommende stjernefigur i makula (skarpsysnområdet). Figuren i makula kommer av inflammasjons forandringer, og kan også være lokalisert peripapillært. Nevroretinitt kan ha mange forskjellige årsaker, herunder infeksjoner. I mange tilfeller finner man ikke årsaken til forandringen (idipatisk nevroretinitt). Mulige ledsagende symptomer og fund er ensidig synsreduksjon, nedsatt sentralvisus, nedsatt fargesyn, skotomer, relativ afferent pupilledefekt og makula ødem[2]. Noen pasienter kan også være asymptomatiske.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Optikus nevritt

Papilleødem ved papillitt

Optikus nevritt innebærer betennelse lokalisert til nervus optikus (andre hjernenerve). De vanligste symptomene er nedsatt visus, redusert fargesyn (redusert fargemetning) og mulig redusert synsfelt. Noen kan også være plaget av smerte. Alle symptomene trenger ikke å være tilstede samtidig.

De viktigste funnene ved undersøkelse er relativ afferent pupilledefekt, papilleødem ved papillitt og eventuell papilleatrofi som inntrer etter noen uker.

Kan forekomme som første tegn på multippel sklerose.

Papillitt

Normal papille ved retrobulbær optikusnevropati

Papilitt er en form for optikus nevritt der det oppstår betennelse i den fremste delen av synsnerven (papillen, synsnervehodet). Oppstår papilleødem ved denne formen, som også er kjent som fremre optikusnevropati.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Retrobulbær nevritt

Retrobulbær nevritt er en form for optikus nevritt der det oppstår betennelse i synsnerven bak øyeeplet. Papillen er normal ved denne typen optikus nevritt, som også betgnes bakre optikusnevropati og retrobulbær optikusnevropati.


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Papilleødem

Papilleødem som vises på høyre øye. Det ses blødninger ved siden av papillen. Årsaken til papilleødemet her var intracerebral patologi, mer konkret sinusvenetrombose.

Papilleødem er dannelsen av ødem (oppsvulmning) rundt papillen til synsnerven. Ofte assosiert med optikus nevritt (synsnervebetennelse) og økt intrakranielt trykk som eksempelvis kan ses ved hjernetumores og hydrocephalus. Stasepapille er papilleødem forårsaket av forhøyet intrakranielt trykk.
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Liste over funn

Klikk på en av lenkene under for å se vanlige funn i det aktuelle anatomiske segmentet. Under hver kategori finner du en oversikt over hvilke funn som presenteres.

Øyets omgivelser og orbita

Kornea

Konjunktiva og sklera

Fremre segment og iris

Stilling, leie og bevegelighet

Linsen og glasslegemet

Papillen og retina

Tumores


Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen


Ordforklaringer

Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen

Referanser

 1. Lim J. Retinal Artery Occlusion - EyeWiki, American Academy of Ophtalmology (internett). Eyewiki.aao.org. 2016, sitert 08.02.2016
 2. Fatteh N. Neuroretinitis - EyeWiki, American Academy of Ophtalmology (internett). Eyewiki.aao.org. 2016, sitert 13.02.2016

--Asad Ali (diskusjon)og Andreas Haugerud (diskusjon) 10. feb. 2016 kl. 12:00 (UTC)
Toppen av siden | Øyefunn | Undersøkelsesveileder Øye | Øyeportalen