Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Glandula tyreoidea heter skjoldbruskkjertelen på norsk og er kroppens største endokrine kjertel.