Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Det er 3 hovedgrupper av medikamenter for tyreoideasykdommene:

  1. tyreoideahormoner
  2. tioamidtyreostatika
  3. jodid