Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Tyroksin T4 og trijodtyronin T3 er essensielle for normal utvikling og vekst samt homeostase da de regulerer energiproduksjonen

t3regulering-80.jpg