Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Tyreoidea

Tyreoidea

Velkommen til denne e-læringsressursen om tyreoidea. Som medisinstudenter ved universitetet i Oslo ønsket vi å lage et nyttig og lett tilgjengelig supplement til tyreoideaundervisningen i endokrinologi. Denne fremstillingen presenterer basalfag og klinikk. Tyreoideasidene er primært rettet mot semestrene i indremedisin, men også allmennmedisin og som repetisjon siste året av studiet. I tillegg har vi laget selvstendige deler i pediatri og gynekologi slik at sidene også skal kunne brukes på 9. semester.

Våre veiledere har vært Prof. Dr. Med. Jens Petter Berg, fakultetsdivisjonen, Ullevål universitetssykehus, og Dr. Med. Ingrid Norheim, spesialist i endokrinologi og indremedisin, endokrinologisk senter ved Aker universitetssykehus. Tusen takk for god hjelp!

Bilder og illustrasjoner er fra Ingrid Norheim, Jens Petter Berg, samt fra den svenske tyreoideaboken "Tyreoideasjukdomar hos vuxna", Nycomed. Film av Ingrid Norheim.

E-læringsprosjektet er laget på oppdrag for, og med støtte fra Universitetet i Oslo.
Prosjektgruppen består av Per Grøttum, professor i med. informatikk ved UiO, og Jan Guttulsrud, overingeniør på med. Fak. UiO. For spørsmål og kommentarer om sidene, kontakt: j.b.guttulsrud@medisin.uio.no eller per@medisin.uio.no