Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • TSH holder seg vanligvis normal i svangerskapet og fritt T4 er også nokså konstant, men faller gjerne til nedre del av referanseområdet i siste halvdel av svangerskapet.
    I 1. trimester skjer det en kraftig økning i østrogenproduksjonen som gir en økning av TBG og sekundært total T4 og total T3. De frie verdiene synker derimot litt, men dette er metodeavhengig.
  • Jodbehovet øker grunnet økt utskillelse gjennom nyrene og anbefalt inntak av jod gjennom kosten er 250-500 µg/dag.
  • TSH screening av alle gravide er ikke indisert, men anbefales for følgende grupper: tidligere tyreoideasykdom hos pasienten eller i familien, struma, tyreoidea antistoffer, type 1 diabetes eller annen autoimmun sykdom, tidligere strålebehandling mot hals/hode, infertilitetsproblematikk, tidligere spontanabort/for tidlig fødsel og selvfølgelig ved symptomer som kan skyldes tyreoideasykdom inkludert anemi, forhøyet kolesterol samt hyponatremi.

Internasjonale retningslinjer for tyreoideasykdom i svangerskapet er utarbeidet av The endocrine society

www.endo-society.org