Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Her kan du lese to kasuistikker som er basert på sykehistorier fra virkeligheten.