Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Litteratur

 • American Thyroid Association. http://www.thyroid.org
 • Norsk elektronisk legehåndbok. http://www.legehandboka.no
 • Up to date. http://www.uptodate.com
 • The Merck manual. http://www.merck.com
 • Thyroid Disease Manager. http://www.thyroidmanager.org/
 • Clinical review: Management of hypothyrodism in adults. BMJ 2008; 337:a801
 • Thyreoideasykdommer. Aanderud, Bjøro. 2. utgave. 2002. Gyldendal norsk forlag AS.
  ISBN 82-05-28-071-1
 • Clinically oriented Anatomy. 4th. edition. Moore, Dalley. Lippincott Williams and Wilkins.
  ISBN 0-683-06141-0
 • Menneskets funksjonelle anatomi. Dahl, Rinvik. 1999. Cappelens forlag.
  ISBN 82-456-0765-7
 • Langmans Embryologi. 2. utgave. 2004. Munksgaard Danmark.
  ISBN 978-82-90732-09-2
 • Textbook of medical physiology. Guyton, Hall. 11th. edition. 2006. Elsevier Saunders.
  ISBN 0-7216-0240-1
 • Menneskets fysiologi. Sand, Sjaastad, Haug. 2001. Gyldendal.
  ISBN 978-82-05-28074-8
 • Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. 2007.
  ISBN 978-82-90732-09-2
 • Felleskatalogen AS. Oslo 2008. 50. utgave, Fagbokforlaget.
  ISBN 978-82-450-0714-5
 • Kreftsykdommer: en basisbok for helsepersonell. Kåresen, Wist. 2. utgave 2005. Gyldendal.
  ISBN 978-82-05-33494-6
 • Basic pathology. Kumar, Cotran, Robbins. 6th. edition. W.B. Saunders.
  ISBN 0-7216-5122-4
 • Illustrated textbook of paediatrics. Lissauer, Clayden. 2007. Mosby.
  ISBN 0-7234-3397-6
 • Veileder i generell pediatri. Wesenberg. 2006. Norsk barnelegeforening.
 • Klinisk pediatri. Markestad. 2003. Fagbokforlaget.
  ISBN 82-7674-696-9
 • Legevakthåndboken. Arentz-Hansen, Moen. 3. utgave. 2005. Gyldendal.
  ISBN 82-05-30482-3
 • Basisbog i medicin og kirurgi. Schroeder. 4. utgave. 2007. Munksgaard.
  ISBN 87-628-0573-8
 • Brukerhåndbok i klinisk kjemi. Stakkestad, Åsberg. 3. utgave. 2004. Akademisk fagforlag.
  ISBN 82-7868-042-6
 • Tyreoideasjukdomar hos vuxna. Berg, Jansson, Nyström, m.fl.
  ISBN 978-91-633-0249-7
 • Nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer tyreoidea, april 2007. http://www.kreftforeningen.no