Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/struma.jpg

Pasient med struma

Patologisk forstørrelse av hele eller deler av skjoldbruskkjertelen.
Normal kjertel: ca 2 x 4 x 2,5 cm, kan være både synlig og palpabel.

  • Lite struma: 1-2 x normal størrelse.
  • Stort struma >2 x normal størrelse (eller en kjertel som er synlig på avstand og/eller gir kompresjonssymptomer).

Struma kan finnes hos pasienter som er eutyreoide, hypertyreoide eller hypotyreoide og strumabegrepet sier altså ikke noe om tyreoideafunksjonen.

Helseundersøkelsen fra Nord-Trøndelag viste at 0,9% av menn og 2,9% av kvinner >20 år hadde struma. Forekomsten øker med jodmangel, som er sjeldent i Norge, med alderen og med forekomst av struma i familien.

5-10% av befolkningen vil utvikle én eller flere knuter i tyreoidea i løpet av livet. Klinisk solitære knuter viser seg ofte å være én av flere knuter når pasienten undersøkes med ultralyd.

Fysiologisk struma forekommer hos tenåringer og gravide.