Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

  • Prevalensen av palpabel knute i skjoldbruskkjertelen er ca. 5 %, og ca. 95 % av knutene er benigne.
  • Solitære knuter er oftere maligne enn multiple knuter.
  • ”Varme knuter”, altså knuter som tar opp radioaktivt jod er vanligvis benigne.
  • Knuter hos yngre pasienter er oftere maligne enn knuter hos eldre pasienter.
  • Knuter hos menn er oftere maligne enn knuter hos kvinner.
  • Det er den morfologiske vurderingen av en bestemt knute, finnålsaspirasjons-biopsi og histologisk undersøkelse av kirurgisk resesert tyreoideavev som gir diagnosen.