Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypotyreose "Lavt stoffskifte"

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/struma.jpg

Pasient med struma og hypotyreose

  • For liten produksjon av tyroksin. Nedsatt/opphevet sekresjon.
  • Som oftest er hypotyreose varig med behov for livslang substitusjonsbehandling, men tyreoidittene kan gi forbigående hypotyreose. Post partum tyreoiditt gir økt risiko for hypotyreose senere i livet.
  • Hypotyreose er en av de vanligste kroniske sykdommene i vestlige land.
  • Hypotyreose er mer enn 5 ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. Forekomsten øker med alderen hos begge kjønn, særlig etter 50 års alderen. Insidensen er ca. 3,5 pr. 1000 hos kvinner og ca. 0,6 pr. 1000 hos menn. Prevalensen er ca. 4,8 % hos kvinner og ca. 0,9 % hos menn.
  • Hypotyreosen er primær i over 98 % av tilfellene. Dette skyldes patologi i tyreoideakjertelen.
  • Den vanligste årsaken til hypotyreose er kronisk autoimmun tyreoiditt, Hashimotos tyreoiditt som kan være assossiert med struma. Andre årsaker er gjennomgått tyreoideakirurgi eller tidligere radiojodbehandling som behandling for hypertyreose eller cancer tyreoidea.
  • Av ukjent årsak gir autoimmune tyreoiditter hos noen struma, mens andre får ikke vekst av tyreoidea men evt. en skrumpning.
  • Primær hypotyreose kan være forbigående (bl.a ved subakutt tyreoiditt, og post-partum-tyreoiditt), men kan likevel ofte være behandlingstrengende en kortere periode. Pasienter som får forbigående hypotyreose har god nytte av behandling med levaxin i 6-12 mnd. Deretter er det viktig med gradvis seponering når den hypotyreote fasen er over.
  • Autoimmun hypertyreose og autoimmun hypotyreose er assossierte tilstander. En autoimmun hypertyreose kan utvikle seg til en autoimmun hypotyreose. I sjeldne tilfeller motsatt.


Symptomer
Fra de fleste organsystemer. Symptomene utvikler seg gradvis.
Først uspesifikke symptomer: tretthet, økt søvnbehov, følelsen av å ikke være i form, initiativløshet, depresjon, lett vektøkning, tørr hud, hårtap.
Mer uttalt hypotyreose: Anoreksi, men vektøkning. Obstipasjon. Kuldeintoleranse. Hes, grov, monoton stemme. Asteni (kraftløshet). Retarderte mentale funksjoner. Menoragi, nedsatt libido, impotens, fertilitetsproblem.


Kliniske funn
Bradykardi. Blek, kald, tørr grov hud og tørt tynt hår, tap av øyenbrynsbehåring. Hyporefleksi. Tyreoidea kan palperes forstørret eller liten og atrofisk. Myksødem, deigaktig hud (ansamling av mukopolysakkarider i subkutant vev). Treghet i bevegelser og tale. Tegn på perikard og pleuravæske.


Utredning
Hos fastlegen initialt med s-FT4, TSH, anti-TPO-antistoffer (antityreoperoksidase).
EKG: sinusbradykardi. Ekko hjerte: perikardvæske.
Barn og unge: opphevet eller dårlig høydevekst er ofte det tydeligste symptomet.


Blodprøve-tolkning:

Primær hypotyreose
Forhøyet (ofte betydelig) TSH, redusert s-FT4. Dette er indikasjon for oppstart av tyroksin-behandling.
Økt anti-TPO taler for autoimmun tyreoiditt.

Sekundær/tertiær hypotyreose
Normalt eller lavt TSH, lavt s-FT4.

(Lav: Hb, SHBG. Forhøyet: CK, LD, kolesterol)