Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypotyreose og svangerskap

  • Kan gi hjerneskade hos fosteret. Risikoen er høyest ved hypotyreose som skyldes jodmangel. Dessuten økt risiko for spontanabort og for tidlig fødsel.
  • TSH bør korrigeres raskest mulig til < 2,5 μU/mL (anbefalt TSH 1-2 μU/mL). Dette bør ideelt sett skje før svangerskapet. Substitusjonsbehandlingen styres etter TSH og fritt T4 som må følges og doseres månedlig. Dette er spesielt viktig i første halvdel av svangerskapet, og vanligvis har pasienten behov for en doseøkning i løpet av 4-6 uker.
  • Ved subklinisk hypotyreose anbefales også substitusjonsbehandling. Kliniske studier har vist redusert risiko for spontan abort og for tidlig fødsel, men ingen sikker effekt på nevrologisk utvikling hos fosteret.
  • Eutyreote som har positive antistoffer når de blir gravide har forhøyet risiko for å utvikle hypotyreose i graviditeten og bør følges med måling av TSH.
  • Alvorlig, ubehandlet hypotyreose er vanligvis forbundet med infertilitet.