Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Adenom i tyreoidea

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/toksadenomscinti.jpg

Toksisk adenom, scintigrafi

 • Et godartet neoplasme utgått fra follikkelcellene.
 • Oftest solitær og under 4-5 cm. i diameter, men kan være betydelig større.
 • Adenomer kan ha autonom hormonproduksjon (< 10%).


Adenomtyper

 • follikulært adenom.
 • Toksisk solitært adenom.
  - Toksisk solitært adenom har en overproduksjon av tyreoideahormoner og kan gi hypertyreose.


Makroskopisk

 • Det typiske tyreoideaadenomet er en innkapslet rund lesjon som er velavgrenset fra tyreoideaparenkymet.
 • Fargen varierer fra grå-hvit til rød-brun avhengig av hvor cellerikt adenomet er samt hvor mye kolloid det inneholder.
 • Det er vanlig å se områder med blødning, fibrose, kalkavleiring, samt cystiske endringer liknende de man finner i multinodulære struma.


Mikroskopisk

 • Det ses ofte normalt tyreoideavev, med follikler som inneholder kolloid.
 • Histologiske subtyper finnes og inndeles utfra grad av follikkeldannelse og kolloidinnhold.
  - Trabekulær
  - Mikrofollikulær
  - Makrofollikulær
 • Subtypene har ingen kjent biologisk relevans.
 • Papillære forandringer er ikke typisk for adenomer og dersom det ses skal det vekke mistanke om innkapslet papillært carsinom.


Klinisk presentasjon

 • De fleste adenomer i tyreoidea oppdages som en smertefri svulst på halsen. Mange oppdages tilfeldig ved generell klinisk undersøkelse.
 • Større adenomer kan gi lokale trykksymptomer som svelgvansker.
 • Hypertyreose i noen tilfeller dersom adenomet er hormonproduserende.


Utredning

 • De fleste adenomer er ”kalde knuter”.
 • En ”Varm knute” er en tumor som konsentrerer jod.
 • Et hormonproduserende adenom; toksisk solitært adenom har økt evne til å konsentrere jod, noe som påvises ved scintigrafi hvor pasienten får en liten dose radioaktivt jod som konsentreres i tumor og avleses på en fotografisk plate.
 • I de fleste tilfeller ved scintigrafi ser man at adenomene tar opp jod i mindre grad enn det omgivende tyreoideavevet; de er altså ”kalde knuter” sammenliknet med normalt tyreoideaparenkym.
 • Opp til 10 % av ”kalde knuter” viser seg å være maligne.
 • Malignitet er svært sjeldent i ”varme knuter”.
 • Forskning tyder på at carcinomer i tyreoidea oppstår fra eget grunnlag, og at malign transformering av adenomer ikke er tilfelle.
 • Ultralyd og finnålscytologi brukes i den preoperative vurderingen av mistenkte adenomer.
 • Endelig diagnostikk av adenomer er basert på omstendelig histologisk undersøkelse.


NB! Differensialdiagnosen mot follikulært carcinom er vanskelig. Finnålscytologi kan ikke skille benigne fra maligne follikulære neoplasmer.
Grundig histologisk vurdering av kapselen er avgjørende for å skille follikulære adenomer fra høyt differensierte follikulære carcinomer. Gjennomvekst av tumorkapsel og karinnvekst viser om et follikulært neoplasme er malignt.