Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Cyste i tyreoidea

  • Væskefylt hulrom hvor væsken inneholder kolloid.
  • Vanligste årsak til smerter i tyreoidea. Kan skyldes plutselig blødning eller infarkt i en knute.
  • Raskt voksende cyster kan gi lokale symptomer.
  • Inndeles i simple cyster, eller cystene kan opptre ved knutestruma eller i benigne svulster.
  • Simple cyster omgitt av epitelceller er sjeldne. Blandede cyster med cystiske og faste komponenter er vanlige.
  • Flertallet av cystene er adenomer som degenereres.
  • Cystene tømmes ved punksjon og cellene undersøkes av patolog.
  • Ultralydveiledet finnålscytologi/biopsi gir diagnosen og utelukker malignitet.
  • Spontan remisjon hos ca 15 %.