Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Oppfølging

Etterkontroll 2 ganger årlig

 1. Blodprøvestatus for tyreoidea (s-TSH i underkant og f-T4 i overkant av ref.området). Har pasienten symptomer på overdosering?
 2. Nøye halspalpasjon: pre- og paratrakealt, supraclaviculært og retroclaviculært, i fossa jugularis og langs de store halskarene.
 3. Måle tyreoglobulin (s-Tg) som er tumormarkør fordi det produseres av follikkelcellene. S-Tg skal være under nedre ref.verdi når alt tyreoidea og tumorvev er borte. Tyreoglobulinantistoff (Tg-A) måles sammen med Tg. (Tg er en sjelden prøve og finnes i Norge kun ved DNR og Haukeland).
 4. Allmenntilstand.

NB! TSH er ikke stimulus for cancercellene i medullær cancer og tyroksin gis i vanlig substitusjonsdose.


Differensierte carcinomer

Scintigrafikontroll etter 6-12 mnd med 131Iod.
Livslang oppfølging:

 1. Oppdage og behandle residiv tidlig.
 2. Tyroksinsubstitusjon og TSH-monitorering (TSH under nedre del av ref.området).


Medullært carcinom

S-calcitonin og carcinoembryonalt antigen, s-CEA kontrolleres 2-3 mnd etter kirurgi, og brukes videre som tumormarkører for residiv.
Diarè er hovedsymptomet ved hypercalcitoninemi.


Mistanke om residiv

 • Palpasjonsfunn og symptomer.
 • Tyreoglobulinstigning.


Residivutredning hos spesialist

 1. Ultralyd av halsregionen.
 2. Helkroppscintigrafi.
 3. S-Tg måling under TSH-stimulering.
 4. Rtg thorax/CT/MR.


Residivbehandling

 1. Kirurgi.
 2. Radiojod.