Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Årsaker

  • Årsakene til struma er mangfoldige, men de kan delvis skilles fra hvilken type struma som foreligger. For eksempel gir tyreoiditter og Graves' sykdom et diffust struma, mens et adenom, cancer og eller en cyste gir en solitær knute.
  • Både jodmangel og overdrevet inntak av jod kan gi diffust eller multinodulært struma. Jodmangel er den vanligste årsaken til struma på verdensbasis, men er svært sjelden i Norge. Hos innvandrere som spiser lite meieriprodukter kan jodmangel forekomme. Overdrevet inntak av jod kan skyldes taremel, kontrastmidler eller helsekost.
  • Struma kan være medikamentindusert av litium ("Lithionit"). Medikamentet amiodaron ("Cordarone") kan gi endring i tyreoideafunksjonen som kan medføre struma.