Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Andre sjeldne tyreoiditter

Strålingsindusert tyreoiditt
Kan oppstå etter ekstern stråling som behandling av for eksempel brystkreft eller lymfom. Tilstanden kan også oppstå som komplikasjon til radiojodbehandling av Graves sykdom eller toksisk knutestruma.

Riedels tyreoiditt
Skjoldbruskkjertelen får en steinhard konsistens. Biopsi viser en uttalt fibrose og er nødvendig for å skille tilstanden fra kreft. Årsaken er ukjent, men tilstanden er assosiert med systemisk fibrose og ansees som en lokal manifestasjon av systemsykdom.

Bindevevssykdommer som sklerodermi og multisystemsykdommer som sarkoidose kan også affisere tyreoidea og gi tyreoiditt.

Ved traumer som operasjon, manipulasjon av kjertelen og ulykker kan pasienten i sjeldne tilfeller bli rammet av en traumeindusert tyreoiditt.