Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

"Silent tyreoiditt"

"Silent tyreoiditt" ligner post partum-tyreoiditt, men oppstår ikke i sammenheng med svangerskap.
Man ser en forbigående destruksjon som kan behandles symptomatisk ved store plager.