Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Subakutt/deQuervain tyreoiditt

Subakutt tyreoiditt er en smertefull tilstand med slapphet og høy, eventuelt svingende feber.

  • Akutt start hvor det kliniske bildet for øvrig er som en moderat/svak hypertyreose.
  • Skjoldbruskkjertelen er øm og man ser ofte leukocytose og høy SR. TRAS er negativ.
  • Histologisk sees kjempeceller. Det skjer en destruksjon av skjoldbruskkjertelen som frigjør lagrede tyreoideahormoner og gir en hypertyreose, fulgt av en hypotyreose.
  • Varigheten er <3-6 mnd og årsaken er sannsynligvis virusbetinget.
  • Behandlingen er betablokker for å dempe symptomer på hypertyreose, analgetika og eventuelt glukokortikoider i alvorlige tilfeller.
https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/DeQuervent_tyreoiditt.jpg

Subakutt/deQuervain tyreoiditt, scintigrafi