Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypotyreose pga. behandling for hypertyreose

  • Høy risiko for hypotyreose ved behandling med radioaktivt jod.
  • Hyppigst innen 3-6 mnd etter behandlingen, men noen etter lengre tid. NB! Regelmessig oppfølging og oppstart av tyroksinbehandling før klinisk hypotyreose med TSH-økning.
  • Tyreoidektomi gir hypotyreose, som krever livslang substitusjonsbehandling med tyroksin.
  • Tyreostatika.