Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Latent/subklinisk hypotyreose

  • TSH over øvre normalgrense for laboratoriet og s-FT4 innen normalområdet, hos asymptomatisk pasient. Dette er vanligste definisjon men mange har også symptomer.
  • Hvis gjentatte målinger viser forhøyet TSH, tyder det på nedsatt tyreoideahormonreserver og latent hypotyreose.
  • 5-10 % av pasienter med latent hypotyreose og positive tyreoidea-antistoffer, anti-TPO utvikler hypotyreose hvert år. Mindre risiko ved latent hypotyreose uten anti-TPO.
  • Diskuter behandlingstart ved latent hypotyreose med positive anti-TPO verdier.
    Latent hypotyreose er relatert til lipidforstyrrelser med forhøyet LDL og lavt HDL og nevropsykiatriske problemer. Tyroksinbehandling gir gunstig effekt på lipidprofilen og hjertefunskjonen med bedret kontraktilitet.
    Hvis en velger å ikke starte behandling skal pasienten informeres om risikoen for manifest sykdom og følges med stoffskifte-kontroller hvert år, samt ved symptomer.
  • Asymptomatiske pasienter med latent hypotyreose uten antistoffer følges også med kontroller årlig.