Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Sekundær og tertiær hypotyreose

Sjelden tilstand som gir hypotyreose pga. sykdom i hypofysen eller hypotalamus, som resulterer i mangelfull TSH-produksjon/utskillelse.

Årsaker

  • Hypofysesvulst, altså sekundær hypotyreose.
    Svulsten kan klemme av hypofysestilken og redusere sekresjonen av alle hormoner som stimuleres av hypotalamus, mens prolaktin øker (prolaktin hemmes av hypotalamus ved hjelp av dopamin). Pasienten kan ha utfall i mange akser.
  • Panhypopituitarisme kan skyldes destruksjon av kjertevevet pga. inflammasjon, blødning eller traume.
  • Tertiær hypotyreose skyldes sykdom i hypotalamus.

Ved sekundær og tertiær hypotyreose vil man se utfall også i de øvrige hypofysehormoner og kliniske funn er preget av dette.