Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Primær hypotyreose

Def: Forhøyet TSH og redusert s-FT4.

Årsaker:

Ødeleggelse av tyreoideavev

  • Kronisk autoimmun tyreoiditt (Hashimotos tyreoiditt) med eller uten struma.
  • Stråling, radiojodbehandling.
  • Kirurgi, subtotal eller total tyreoidektomi.
  • Infiltrative sykdommer, amyloidose, sklerodermi, hemokromatose, sarkoidose, lymfom.

Syntesesvikt av tyroksin

  • Jodmangel, jodintoksikasjon.
  • Medikamenter: tyreostatika, litium, amiodarone.
  • Medfødt enzymfeil.

Forbigående hypotyreose

  • Subakutt tyreoiditt (de Quervains tyreoiditt).
  • Post partum tyreoiditt.