Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Myksødemkoma

  • Livstruende sjelden tilstand pga. ubehandlet hypotyreose. 50 % overlevelse.
  • Oftest utløst av infeksjon, mentalt stress, operasjon eller traume. Mer vanlig i vinterhalvåret. Kulde, pneumoni, apopleksi kan være utløsende faktorer.

Symptomer og kliniske funn
Hypotermi, hypoventilasjon, bradykardi, hyporefleksi, bevisstløshet, hjertesvikt og hypoglykemi.

Behandling
Rask innleggelse i sykehus, pakk pasienten inn i ulltepper for å hindre videre varmetap. Umiddelbar tyroksinbehandling per oralt eller i.v og kortikosteroider. Overvåk respirasjon og sirkulasjon. Respirator. Start glukoseinfusjon i.v.