Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Graves orbitopati (endokrin oftalmopati)

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/eksoftalmus.jpg

Pasient med Eksoftalmus

Inflammasjon i muskler og bindevev i orbita

  • Opphopning av lymfocytter og hyaluronsyre i det retrobulbære fettvevet og i øyemusklene.
  • Konjunktival irritasjon og rødme, periorbitalt ødem, nedsatt øyebevegelighet, protrusjon av bulbi (eksoftalmus) med evt. lukkedefekt og cornealesjon.
  • Kompresjon av n.opticus gir risiko for synstap.
  • Røyking gir økt risiko for utvikling og forverring av orbitopati ved Graves sykdom, og det bør instrueres i røykestopp.

Behandling

  • Høydose prednisolon med gradvis dosereduksjon over uker.
  • Stråling av orbita.
  • Kirurgisk behandling kan også være aktuelt.


Eksoftalmus er en protrusjon av øyeeplet over 18 mm og måles med et oftalmometer. Dette påvises best med pasienten i profil.

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/oftalmometer.jpg

Vurdering av graden av eksoftalmus med oftalmometer