Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Sekundær hypertyreose

  • Både fritt T4 og TSH er forhøyet.
  • Sekundær hypertyreose skyldes TSH-produserende hypofyseadenom. Dette er svært sjelden.
  • Ved normal eller kun lett forhøyet T4 må også T3 måles. Noen kan ha hypertyreose pga. økt produksjon av T3 ; T3-toksikose.