Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Hypertyreose

Nervøsitet.
Tretthet.
Rastløshet.
Varmeintoleranse, svettetendens.
Hjertebank.
Dyspné.
Diaré.
Vekttap, økt appetitt.
Menstruasjonsforstyrrelser, oligomenorè.
Øyensymptomer, eksoftalmus.
Takykardi, atrieflimmer.
Fingertremor.
Muskelsvakhet.

Hypotyreose

Apati, tretthet.
Treghet.
Hes stemme.
Tørr, kald, blek hud, håravfall.
Frossenhet.
Obstipasjon.
Vektøkning, nedsatt appetitt.
Menstruasjonsforstyrrelser, menoragi.
Bradykardi.
Artralgi.
Demens.
Anemi.
Hyporefleksi.