Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Indikasjoner for henvisning til scintigrafi

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/tyrscintigrafi.jpg

Tyreoideascintigrafi

  • Pasienter med lav TSH og negative antistoff. (Pas. med latent hypertyreose)
  • Utredning av hypertyreose med én enkelt knute (toksisk adenom). Hvis diagnosen bekreftes vil medikamentell hypertyreosebehandling ikke være effektivt. Kirurgi eller radiojodbehandling er indisert.
  • Utredning av toksisk knutestruma med lav TSH.

Områder med lavt opptak kan være cyster, kolloid knuter eller maligne knuter. Disse bør utredes videre med ultralydveiledet finnålsaspirasjonscytologi (FNAC).

  • Planlagt radiojodbehandling (doseberegning).
  • Kontroll av differensiert cancer tyreoidea.
  • Ektopisk gl. tyreoidea (thorax, tunge).
https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/normalscintigrafi.jpg

Normal scintigrafi

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/DeQuervent_tyreoiditt.jpg

Subakutt/de.Quervaint tyreoiditt

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/blank-placeholder-10px.png

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/intratorakaltstruma.jpg

Intratorakalt struma

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/toksadenomscinti.jpg

Toksisk adenom