Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Primær hypertyreose

Årsaker

 • Graves sykdom
 • Toksisk knutestruma
 • Toksisk adenom
 • Toksisk fase av tyreoiditter


Diagnostikk

 • Forhøyet fritt T4, og redusert TSH. TSH vil være supprimert og ikke målbart.
 • Ved Graves sykdom: påvisbare TRAS > 1,5 U/L.
 • Anti-TPO kan være veiledende for å skille mellom kronisk (høyt antistoff) og subakutt (lavt antistoff) tyreoditt.
  Subakutt tyreoditt er typisk ledsaget av forhøyet SR og lett anemi.
 • Ved normal eller kun lett forhøyet FT4 skal også FT3 måles. Noen kan ha hypertyreose pga. økt produksjon av FT3; T3-toksikose.
 • Ved påvist hypertyreose bør FT3 også måles.