Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Latent/subklinisk hypertyreose

 • Sjelden tilstand, prevalens kvinner 0,19 %, menn 0,05 %.
 • Ikke målbar TSH (< 0,1 mIE/L), og normal T4 og T3.
 • Ingen/vage symptomer.
 • Deles inn i endogen og eksogen årsak.
  Endogene årsaker: Samme årsaker som ved generell hypertyreose.
  Eksogene årsaker: Overbehandling av hypotyreose, substitusjonsbehandling for tyreoideacancer.
 • Økt risiko for atrieflimmer og osteoporose, og økt mortalitet pga. hjertesykdommer.
 • Behandling er indisert for å redusere risiko for arytmi og osteoporose.
 • Dosejustering ved eksogene årsaker.