Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Pretibialt myksødem

https://studmed.uio.no/elaring/lcms16/endokrinologi/tyreoidea/images/myksodem.jpg

Pasient med pretibialt myksødem og Graves sykdom

Inflammasjon i subkutant vev i tibia, leggbenet.
Opphopning av hyaluronsyre og dermed væskebinding i det pretibiale subkutane vevet.