Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Tyreotoksisk krise

Livstruende sjelden tilstand. Ofte utløst av infeksjon, mentalt stress, operasjon eller traume. Høy mortalitet.

Symptomer og kliniske funn

Uttalt takykardi (>150 slag/min) med atrieflimmer, feber (hyperpyreksi), og diarè. Voldsom rastløshet. Senere utvikles dehydrering, forvirring og evt. sirkulatorisk kollaps og hjertesvikt. Hyperrefleksi. Rask atrieflimmer på EKG.

Behandling

  1. Hurtig innleggelse i sykehus.
  2. Start rehydrerende behandling med i.v. natriumklorid eller glukose i.v.
  3. Tyreostatika, propylthiouracil etterfulgt av natriumjodid i.v. Gjentas etter 12 timer. Jod-steroider (Lugolsdråper).
  4. Paracetamol for feberen, i.v.-væskebehandling.