Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Anti-TG, antistoff mot tyreoglobulin

Anti-TG har begrenset betydning.

  • Måles alltid hos pasient med differensiert cancer tyreoidea sammen med TG.
  • Kan måles ved mistanke om autoimmun tyreoiditt hvis anti-TPO er negativ. NB! Ved mistanke om autoimmun tyreoiditt er det anti-TPO som primært skal måles og ikke anti-TG