Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Fritt-T4, tyroksin

Ref.område: 8-20 pmol/L.

 • Måles i serum med pasienten medikamentfastende.
 • En pasient kan være hypertyreot selv om s-FT4 ikke er økt utover øvre ref.område.
 • Ved hypotyreose er s-FT4 som regel under nedre ref.område, men kan være innenfor.
 • Gravide har lett nedsatte verdier pga. høy konsentrasjon av bindeproteiner, spesielt i siste del av svangerskapet.
 • NB! Ved s-FT4-verdier som ikke passer med klinikk eller TSH-verdi er det viktig å tenke på interferens og metodeproblem. Laboratoriet må da kontaktes.


Indikasjoner

 • Diagnostikk av hypo- og hypertyreose.
 • Kontroll ved behandling av tyreoideasykdom.


Tolkning

s-FT4 skal alltid tolkes sammen med s-TSH.

Høyt s-FT4:

 • Hypertyreose: høyt s-FT4 , lavt TSH.
 • Perifer resistens mot tyreoideahormoner (sjelden tilstand): høyt s-FT4, normal/høy TSH.

Lavt s-FT4:

 • Primær hypotyreose: lavt s-FT4, høyt TSH.
 • Overordnet sekundær/tertiær hypotyreose (hypofysær eller hypotalamisk): lavt s-FT4, lavt/normal TSH.