Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Anti-TPO, antistoff mot tyreoideaperoksidase

Ref.verdiene varierer med ulike målemetoder.

  • Anti-TPO er enkleste analyse for å påvise autoimmun tyreoideasykdom, samt risiko for utvikling av tyreoideafunksjonsforstyrrelse. (Biopsi er ”gullstandarden”, men det gjør man vanligvis ikke).
  • Anti-TPO varierer lite i motsetning til TRAS, og det er ikke grunn til gjentatte målinger av anti-TPO under behandling.
  • Brukes i diagnostikk av autoimmune tyreoideasykdommer, hypotyreose, og latent/subklinisk hypotyreose.


Indikasjoner

  • Uklar TSH-økning.
  • Struma.
  • Utredning av autoimmun sykdom.
  • Familieutredning ved autoimmun tyreoideasykdom.
  • Ved bruk av amiodarone, litium; medikamenter som kan indusere tyreoideadysfunksjon.
  • Differentialdiagnostisk ved hypertyreose.
  • Infertilitetsutredning.