Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

TBG, Tyroksinbindende globulin

Ref.område: 15-50 år: 12-28 mg/L. Over 50 år: 12-35 mg/L.

  • TBG er et transportprotein som i serum binder hovedparten av tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3). Store TBG-variasjoner samt total mangel har ingen innflytelse på metabolsk status.
  • Måles i serum, metodeavhengige verdier.

Indikasjoner

  • Mistanke om medfødt TBG-mangel, abnorm TBG-konsentrasjon.
  • Denne analysen har tapt sin betydning i den daglige tyreoideadiagnostikken da man nå hovedsaklig måler s-FT4.

Høye verdier: ved medfødt høy TBG-konsentrasjon, hos gravide, ved inntak av østrogener, virushepatitt, primær biliær cirrhose, nyfødte og spedbarn. Konsentrasjonen synker i løpet av barneårene til man når voksent nivå ved 10 års-alderen.

Lave verdier: ved inntak av androgener og kortikosteroider, levercirrhose. Arvelig betinget TBG-mangel.
Lav TBG-konsentrasjon: Lav TT4 og TT3, forhøyet s-FT4 og s-FT3. Dette er ingen sykdomstilstand men gir tolkningsproblemer vedr. tyreoideadiagnostikk.