Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

Fritt-T3 og total-T3, trijodtyronin

Ref.område fritt-T3: 3,6-7,8

  • T3 er også fettløselig og derfor bundet til bindeproteiner. Total-T3 endres altså dersom mengde bindeprotein endres, noe som er tilfellet hos gravide, ved bruk av p-piller eller østrogener.
  • Fritt s-T3 foretrekkes av den grunn og skal måles hos alle med supprimert TSH og normal s-FT4 eller TT4. Utover dette brukes T3 i liten grad.
  • Noen kan ha hypertyreose pga. økt produksjon av T3; T3-toksikose.