Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

TSH, tyreoideastimulerende hormon, Tyreotropin

Ref.område s-TSH: 0,2-4,0 mIE/L. Dette er omdiskutert, spesielt øvre grense.

 • TSH-verdien påvirkes blant annet av jodinntak og om personen har anti-TPO. Ref.området varierer mellom ulike laboratorier og metoder for måling av TSH.
 • Endringer i TSH-konsentrasjonen er et sensitivt og spesifikt mål på primære endringer i tyreoideafunksjonen.
  En unormal TSH-verdi må vurderes mot serumkonsentrasjon av tyreoideahormoner og klinikk.
 • Måles i serum.


Indikasjoner

 • Mistanke om hypo- eller hypertyreose.
 • Kontroll under behandling med tyreoideahormoner eller tyreostatika.


Tolkning

Høy s-TSH: Gir mistanke om primær hypotyreose: mål s-FT4 og s-anti-TPO.

 • Lavt s-FT4: Primær hypotyreose.
 • Høyt anti-TPO: Passer med Hashimotos autoimmune tyreoiditt.
 • Hashimoto autoimmune tyreoiditt: høy TSH, lavt s-FT4 , positiv anti-TPO i serum.
 • Normalt s-FT4 og s-TSH fra øvre ref.grense til 10 mIE/L: Latent hypotyreose.
 • TSH-produserende hypofysetumor (sjelden sykdom): høy TSH og forhøyet s-FT4 og s-FT3. Normale antistoff.


Lav s-TSH: Gir mistanke om primær hypertyreose: mål s-FT4, s-FT3 og TRAS.

 • Graves sykdom: lav TSH, høyt s-FT4 og/eller høyt s-FT3, positiv TRAS.
 • Toksisk knutestruma og toksisk adenom: lav TSH, høyt s-FT4 og/eller høyt s-FT3, negativ TRAS.
 • Latent hypertyreose, tidlig fase av hypertyreose, lett forbigående hypertyreose ved tyreoiditter, og over lengre tid ved toksisk knutestruma og toksisk adenom: lav TSH, normal s-FT4/s-FT3.
 • Hypofysær/sekundær hypotyreose (hypofysen klarer ikke produsere nok TSH): lav TSH, lavt s-FT4.
 • Pasienter med alvorlig generell sykdom: lav TSH, ofte også lavt s-FT3.


Substitusjonsbehandling med tyroksin
S-TSH bør ligge i nedre del av referanseområdet; mellom 0,5 og 1,5(2,0) mIE/L.

Suppresjonsbehandling ved tyreoideacancer
Tyroksindosen bør være så høy at s-TSH ligger mellom 0,03 og 0,1 mIE/L.

Tyreostatikabehandling
Ved Graves sykdom er TSH vanligvis supprimert det første året pga. sykdommens natur (sekresjonstoppen som ikke blokkeres av behandling). Lav TSH aksepteres
S-TSH stigning under tyreostatikabehandling bør ikke forekomme.


Feilkilder

 • Behandling med glukokortikoider, L-dopa og dopamin kan gi lav TSH.
 • Litium, dopaminantagonister f.eks.metoklopramid kan gi høy TSH. Disse pasientene må iblant behandles med thyroxin.