Empty Use: setheader(no|en,rooturl,roottopic,subtopic,emailcontact,telephone)

TRAS, TSH-reseptor-antistoff (TRAb)

Ref.område: <1,5

TRAS er et autoantistoff, IgG som binder seg til TSH-reseptoren. Det finnes to typer:

  1. Stimulerende TRAS er vanligst. Pasienter med Graves sykdom.
  2. Blokkerende TRAS er svært sjeldent. Pasienter med atrofi av gl.thyreoidea og hypotyreose.

TRAS måles i serum. Den vanligste målemetoden skiller ikke mellom de ulike typene, men klinikken og TSH gir svar.

Ettersom TRAS er et IgG, passerer det placenta og kan gi barnet hypertyreose hvis det er stimulerende TRAS, eller hypotyreose hvis det er blokkerende TRAS. Barnets tyreoideafunksjon kan forstyrres i fosterlivet og 1-3 mnd etter fødselen. Vanligvis reduseres TRAS i svangerskapet grunnet den generelle immunosuppressive virkningen svangerskapet har i seg selv.


Indikasjoner

  • Differentialdiagnostisk ved hypertyreose.
  • Diagnostikk av autoimmun hypertyreose; Graves sykdom. Ved endokrin oftalmopati bør TRAS måles.
  • Uklar tyreoideafunksjonsforstyrrelse med vekslende symptomer.
  • Mål av tyreostatikabehandling da TRAS-verdiene oftest faller. Behandlingen styres av s-FT4, s-FT3 og TSH. TRAS brukes til å følge aktiviteten i sykdommen.
  • Vurdere neonatal hyper- eller hypotyreose. TRAS måles i siste trimester av svangerskapet hos gravide med tyreoideasykdom. Dersom positivt TRAS følges barnet opp under graviditeten, samt av pediater den første tida etter fødsel.


Tolkning
Høye verdier: Graves tyreotoksikose.

  • TRAS kan ligge høyt i mange år hos pasienter som tidligere har fått radiojodbehandling pga. Graves sykdom.
  • TRAS måles alltid når man vurderer å seponere tyreostatika-behandling. Normal TRAS ved avsluttende behandling gir lav residivrisiko.
  • Høy TRAS hos hypotyreot pasient kan tyde på blokkerende antistoff.