Korte sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 500.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (hist) ‎Tonisk pupille ‎[1 byte]
 2. (hist) ‎Hodepine ‎[1 byte]
 3. (hist) ‎Netthinnen ‎[1 byte]
 4. (hist) ‎Arteriovenøse kryssninger ‎[1 byte]
 5. (hist) ‎Infarkter ‎[1 byte]
 6. (hist) ‎Mikroaneurisme ‎[1 byte]
 7. (hist) ‎Makula ‎[1 byte]
 8. (hist) ‎Peripapillært ‎[1 byte]
 9. (hist) ‎Visus ‎[1 byte]
 10. (hist) ‎Fargesyn ‎[1 byte]
 11. (hist) ‎Skotomer ‎[1 byte]
 12. (hist) ‎Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering ‎[5 bytes]
 13. (hist) ‎Retina ‎[5 bytes]
 14. (hist) ‎Fundoskop ‎[5 bytes]
 15. (hist) ‎Oftalmoskopi ‎[5 bytes]
 16. (hist) ‎Netthinnnen ‎[5 bytes]
 17. (hist) ‎Sigrid A. de Rodez Benavent ‎[6 bytes]
 18. (hist) ‎Papille ‎[9 bytes]
 19. (hist) ‎Stria ‎[14 bytes]
 20. (hist) ‎Mors ‎[14 bytes]
 21. (hist) ‎Høyt blodtrykk ‎[15 bytes]
 22. (hist) ‎Lungeembolisme ‎[19 bytes]
 23. (hist) ‎Kvalme ‎[22 bytes]
 24. (hist) ‎Oppkast ‎[23 bytes]
 25. (hist) ‎Fetor hepaticus ‎[24 bytes]
 26. (hist) ‎Føtor hepaticus ‎[24 bytes]
 27. (hist) ‎Fetor ‎[24 bytes]
 28. (hist) ‎Utslett ‎[24 bytes]
 29. (hist) ‎Føtor ‎[25 bytes]
 30. (hist) ‎Dysphagia ‎[26 bytes]
 31. (hist) ‎Odynophagia ‎[28 bytes]
 32. (hist) ‎Haematemesis ‎[29 bytes]
 33. (hist) ‎Undersøkelse av collum ‎[31 bytes]
 34. (hist) ‎Retinale blødninger ‎[31 bytes]
 35. (hist) ‎Kronisk obstruktiv lungesykdom ‎[33 bytes]
 36. (hist) ‎Ikke-småcellet lungekreft ‎[33 bytes]
 37. (hist) ‎Ribbensbrudd ‎[33 bytes]
 38. (hist) ‎Traume ‎[34 bytes]
 39. (hist) ‎Lungegrenser ‎[37 bytes]
 40. (hist) ‎Purulent ‎[39 bytes]
 41. (hist) ‎Tropikamid ‎[39 bytes]
 42. (hist) ‎Hypertensjon ‎[41 bytes]
 43. (hist) ‎Akutt betennelse ‎[43 bytes]
 44. (hist) ‎Stomatitis ‎[44 bytes]
 45. (hist) ‎Galleblærebetennelse ‎[46 bytes]
 46. (hist) ‎Lyskebrokk ‎[46 bytes]
 47. (hist) ‎Kammervæsken ‎[50 bytes]
 48. (hist) ‎Douglasabscess ‎[51 bytes]
 49. (hist) ‎Mydiatrikum ‎[51 bytes]
 50. (hist) ‎Øsofageal refluks ‎[55 bytes]
 51. (hist) ‎Defekasjon ‎[56 bytes]
 52. (hist) ‎Asystoli ‎[57 bytes]
 53. (hist) ‎Tachypnea ‎[59 bytes]
 54. (hist) ‎Efflorescens ‎[61 bytes]
 55. (hist) ‎Diabetes ‎[63 bytes]
 56. (hist) ‎Intraokulær blødning ‎[63 bytes]
 57. (hist) ‎Pes carinatum ‎[65 bytes]
 58. (hist) ‎Pes excavatum ‎[65 bytes]
 59. (hist) ‎Auskultasjon av lunge ‎[67 bytes]
 60. (hist) ‎Fauces ‎[67 bytes]
 61. (hist) ‎Haematokhezia ‎[68 bytes]
 62. (hist) ‎Pleurocentese ‎[68 bytes]
 63. (hist) ‎Hippokratiske fingre ‎[69 bytes]
 64. (hist) ‎Abscess ‎[70 bytes]
 65. (hist) ‎Immunglobulin ‎[71 bytes]
 66. (hist) ‎Costa ‎[72 bytes]
 67. (hist) ‎Ventilpneumothorax ‎[72 bytes]
 68. (hist) ‎Pulm ‎[73 bytes]
 69. (hist) ‎Eksaserbasjon ‎[73 bytes]
 70. (hist) ‎Diastolen ‎[73 bytes]
 71. (hist) ‎Tensjonspneumothorax ‎[74 bytes]
 72. (hist) ‎Bronkodilatorer ‎[76 bytes]
 73. (hist) ‎Intraokulært trykk ‎[76 bytes]
 74. (hist) ‎Subakutt ‎[76 bytes]
 75. (hist) ‎Thoraxdren ‎[77 bytes]
 76. (hist) ‎Immunoglobuliner ‎[80 bytes]
 77. (hist) ‎Pleuraempyem ‎[80 bytes]
 78. (hist) ‎Subkapsulær katarakt ‎[80 bytes]
 79. (hist) ‎Basalsekresjon ‎[82 bytes]
 80. (hist) ‎BT ‎[84 bytes]
 81. (hist) ‎Analgetika ‎[84 bytes]
 82. (hist) ‎Nevrologi ‎[86 bytes]
 83. (hist) ‎Hemithorax ‎[87 bytes]
 84. (hist) ‎Feces ‎[88 bytes]
 85. (hist) ‎Pleural effusjon ‎[91 bytes]
 86. (hist) ‎Mediastinitt ‎[91 bytes]
 87. (hist) ‎Dempet perkusjonslyd ‎[93 bytes]
 88. (hist) ‎Stokes krage ‎[95 bytes]
 89. (hist) ‎Foetor ‎[95 bytes]
 90. (hist) ‎Hypoventilasjon ‎[98 bytes]
 91. (hist) ‎Linseluksasjon ‎[98 bytes]
 92. (hist) ‎Abdomen ‎[100 bytes]
 93. (hist) ‎Pulmones ‎[100 bytes]
 94. (hist) ‎Sclera ‎[101 bytes]
 95. (hist) ‎Lamina mucosa ‎[109 bytes]
 96. (hist) ‎Lungesinus ‎[109 bytes]
 97. (hist) ‎Skjelling ‎[110 bytes]
 98. (hist) ‎Hyperpné ‎[111 bytes]
 99. (hist) ‎Pleuradren ‎[112 bytes]
 100. (hist) ‎Psoriasis ‎[114 bytes]
 101. (hist) ‎Krysningsfenomener ‎[117 bytes]
 102. (hist) ‎Hypersonor perkusjonslyd ‎[121 bytes]
 103. (hist) ‎Hyperplasi ‎[122 bytes]
 104. (hist) ‎Empyem ‎[123 bytes]
 105. (hist) ‎Deskvamasjon ‎[126 bytes]
 106. (hist) ‎Hjertedempning ‎[127 bytes]
 107. (hist) ‎Anoreksi ‎[129 bytes]
 108. (hist) ‎Hyperkapni ‎[129 bytes]
 109. (hist) ‎Akutt ‎[130 bytes]
 110. (hist) ‎Lungebetennelse ‎[131 bytes]
 111. (hist) ‎Cancer pulmones ‎[132 bytes]
 112. (hist) ‎Mykt eksudat ‎[132 bytes]
 113. (hist) ‎Foveolarefleks ‎[133 bytes]
 114. (hist) ‎Ventilasjonsfrekvens ‎[138 bytes]
 115. (hist) ‎Systolen ‎[140 bytes]
 116. (hist) ‎Inspiriet ‎[141 bytes]
 117. (hist) ‎Refluks ‎[142 bytes]
 118. (hist) ‎Infeksjon ‎[142 bytes]
 119. (hist) ‎Hypertrofi ‎[143 bytes]
 120. (hist) ‎Intrakranielt trykk ‎[144 bytes]
 121. (hist) ‎Slim ‎[145 bytes]
 122. (hist) ‎Trommestikkefingre ‎[145 bytes]
 123. (hist) ‎Ulcus pepticum ‎[146 bytes]
 124. (hist) ‎PEF ‎[146 bytes]
 125. (hist) ‎Atopi ‎[152 bytes]
 126. (hist) ‎Undersøkelse av munnhulen ‎[154 bytes]
 127. (hist) ‎Respirasjonslyd ‎[156 bytes]
 128. (hist) ‎Glossitt ‎[159 bytes]
 129. (hist) ‎Perkusjonslyder ‎[159 bytes]
 130. (hist) ‎Leptomeningene ‎[163 bytes]
 131. (hist) ‎Melena ‎[165 bytes]
 132. (hist) ‎Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer ‎[165 bytes]
 133. (hist) ‎Pulmonal ‎[169 bytes]
 134. (hist) ‎Lymfom ‎[170 bytes]
 135. (hist) ‎Granulomer ‎[175 bytes]
 136. (hist) ‎Torakotomi ‎[175 bytes]
 137. (hist) ‎Kakeksi ‎[177 bytes]
 138. (hist) ‎Odynofagi ‎[181 bytes]
 139. (hist) ‎Hardt eksudat ‎[182 bytes]
 140. (hist) ‎Makulaødem ‎[189 bytes]
 141. (hist) ‎Stafylokokker ‎[190 bytes]
 142. (hist) ‎Thorax ‎[193 bytes]
 143. (hist) ‎Flail chest ‎[196 bytes]
 144. (hist) ‎Ekspiriet ‎[204 bytes]
 145. (hist) ‎Palpasjon ‎[207 bytes]
 146. (hist) ‎Vesikulær respirasjonslyd ‎[207 bytes]
 147. (hist) ‎Dyp venetrombose ‎[209 bytes]
 148. (hist) ‎Precordium ‎[215 bytes]
 149. (hist) ‎Eksoftalmometer ‎[215 bytes]
 150. (hist) ‎Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer ‎[222 bytes]
 151. (hist) ‎Spontanpneumothorax ‎[228 bytes]
 152. (hist) ‎Bronkial blåst ‎[229 bytes]
 153. (hist) ‎Respiratoriske inndragninger ‎[230 bytes]
 154. (hist) ‎Virchows glandel ‎[232 bytes]
 155. (hist) ‎Eksantem ‎[232 bytes]
 156. (hist) ‎Arytmi ‎[233 bytes]
 157. (hist) ‎FEV1 ‎[234 bytes]
 158. (hist) ‎Jon K. Slettedal ‎[234 bytes]
 159. (hist) ‎Straksallergi ‎[236 bytes]
 160. (hist) ‎Opsonin ‎[241 bytes]
 161. (hist) ‎Amaurose ‎[248 bytes]
 162. (hist) ‎Tåreflod ‎[251 bytes]
 163. (hist) ‎Pleurodese ‎[252 bytes]
 164. (hist) ‎Slimlyder ‎[254 bytes]
 165. (hist) ‎Biokulært utfall ‎[255 bytes]
 166. (hist) ‎Binokulært utfall ‎[255 bytes]
 167. (hist) ‎Troisiers tegn ‎[256 bytes]
 168. (hist) ‎Dempning ‎[258 bytes]
 169. (hist) ‎Anteroposteriore diameter ‎[258 bytes]
 170. (hist) ‎Trombocytopeni ‎[260 bytes]
 171. (hist) ‎Ekskoriasjon ‎[260 bytes]
 172. (hist) ‎Venestuvning ‎[261 bytes]
 173. (hist) ‎Svekket respirasjonslyd ‎[263 bytes]
 174. (hist) ‎Papilleekskavasjon ‎[263 bytes]
 175. (hist) ‎Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer ‎[265 bytes]
 176. (hist) ‎Pneumocystis jirovecii ‎[267 bytes]
 177. (hist) ‎Hemoglobin ‎[269 bytes]
 178. (hist) ‎Knatrelyder ‎[271 bytes]
 179. (hist) ‎Gnidningslyder ‎[276 bytes]
 180. (hist) ‎Quiz:Spinalpunksjon/klinisk ‎[276 bytes]
 181. (hist) ‎Quiz:Spinalpunksjon/teknisk ‎[276 bytes]
 182. (hist) ‎Ettårskontroll på helsestasjon ‎[280 bytes]
 183. (hist) ‎Abrasio ‎[281 bytes]
 184. (hist) ‎FVC ‎[282 bytes]
 185. (hist) ‎Infestasjon ‎[282 bytes]
 186. (hist) ‎Teleangiektasi ‎[285 bytes]
 187. (hist) ‎Hyperventilasjon ‎[285 bytes]
 188. (hist) ‎Undersøkelse av nyfødte ‎[286 bytes]
 189. (hist) ‎Allergi ‎[288 bytes]
 190. (hist) ‎Ulcerøs kolitt ‎[289 bytes]
 191. (hist) ‎Amblyopi ‎[290 bytes]
 192. (hist) ‎Røyking ‎[294 bytes]
 193. (hist) ‎Hematokesi ‎[302 bytes]
 194. (hist) ‎Fremmedlyder ‎[304 bytes]
 195. (hist) ‎Ekte krupp ‎[305 bytes]
 196. (hist) ‎Arrbrokk ‎[306 bytes]
 197. (hist) ‎Sarkoidose ‎[309 bytes]
 198. (hist) ‎Takypné ‎[309 bytes]
 199. (hist) ‎Pustebesvær ‎[309 bytes]
 200. (hist) ‎Erythema nodosum ‎[314 bytes]
 201. (hist) ‎Lungeinfarkt ‎[315 bytes]
 202. (hist) ‎Sensorisk hørselstap ‎[315 bytes]
 203. (hist) ‎Øre ‎[316 bytes]
 204. (hist) ‎Lymfeknute ‎[318 bytes]
 205. (hist) ‎Streptokokker ‎[326 bytes]
 206. (hist) ‎Tips og triks for undersøkelse av barn og spedbarn ‎[328 bytes]
 207. (hist) ‎Seboreisk eksem ‎[330 bytes]
 208. (hist) ‎Beta2-agonist ‎[330 bytes]
 209. (hist) ‎Respirasjonsfrekvens ‎[332 bytes]
 210. (hist) ‎Pleuritt ‎[333 bytes]
 211. (hist) ‎Forsert ekspirasjon ‎[338 bytes]
 212. (hist) ‎ACB ‎[344 bytes]
 213. (hist) ‎Fordøyelseskanalen ‎[347 bytes]
 214. (hist) ‎Trakeitt ‎[347 bytes]
 215. (hist) ‎Brystkassen ‎[350 bytes]
 216. (hist) ‎Caput medusa ‎[354 bytes]
 217. (hist) ‎Konsolidering ‎[354 bytes]
 218. (hist) ‎Torakocentese ‎[356 bytes]
 219. (hist) ‎Blodtrykk ‎[357 bytes]
 220. (hist) ‎Opportunistisk infeksjon ‎[358 bytes]
 221. (hist) ‎Epiglottis ‎[360 bytes]
 222. (hist) ‎Koilonyki ‎[363 bytes]
 223. (hist) ‎Leukonyki ‎[367 bytes]
 224. (hist) ‎Stridor ‎[370 bytes]
 225. (hist) ‎Sonor ‎[373 bytes]
 226. (hist) ‎Perifer cyanose ‎[373 bytes]
 227. (hist) ‎Trokar ‎[375 bytes]
 228. (hist) ‎Aortokoronar bypassoperasjon ‎[381 bytes]
 229. (hist) ‎Thoraxvegg ‎[381 bytes]
 230. (hist) ‎Slimhinne ‎[384 bytes]
 231. (hist) ‎Iskemi ‎[385 bytes]
 232. (hist) ‎Spirometri ‎[393 bytes]
 233. (hist) ‎Pneumonitt ‎[394 bytes]
 234. (hist) ‎Pharynx ‎[394 bytes]
 235. (hist) ‎Urglassnegl ‎[396 bytes]
 236. (hist) ‎Emesis ‎[397 bytes]
 237. (hist) ‎Lungeinfiltrat ‎[397 bytes]
 238. (hist) ‎Tachypné ‎[397 bytes]
 239. (hist) ‎Konduktivt hørselstap ‎[398 bytes]
 240. (hist) ‎Pneumoni ‎[399 bytes]
 241. (hist) ‎Ekkymose ‎[404 bytes]
 242. (hist) ‎Spidernævus ‎[407 bytes]
 243. (hist) ‎Thymus ‎[409 bytes]
 244. (hist) ‎Gynekomasti ‎[413 bytes]
 245. (hist) ‎Gastrointestinaltractus ‎[415 bytes]
 246. (hist) ‎Pleura ‎[418 bytes]
 247. (hist) ‎Overflatisk respirasjon ‎[418 bytes]
 248. (hist) ‎Undersøkelse ved infeksjonssykdommer ‎[430 bytes]
 249. (hist) ‎Lys-nær-dissosiasjon ‎[435 bytes]
 250. (hist) ‎Lysreaksjon ‎[435 bytes]
 251. (hist) ‎Lysstimulering ‎[435 bytes]
 252. (hist) ‎Akkomodasjon ‎[435 bytes]
 253. (hist) ‎Adies syndrom ‎[435 bytes]
 254. (hist) ‎Senerefleker ‎[435 bytes]
 255. (hist) ‎Oppheng av infusjonsløsninger ‎[440 bytes]
 256. (hist) ‎Kardiologisk undersøkelse av barn ‎[442 bytes]
 257. (hist) ‎Uten anmerkning ‎[449 bytes]
 258. (hist) ‎Undersøkelse av psykiatrisk pasient ‎[449 bytes]
 259. (hist) ‎Fluktuasjon ‎[450 bytes]
 260. (hist) ‎Tympanittisk ‎[451 bytes]
 261. (hist) ‎Ortopné ‎[451 bytes]
 262. (hist) ‎Chylothorax ‎[460 bytes]
 263. (hist) ‎Aspirasjonspneumoni ‎[467 bytes]
 264. (hist) ‎Diafragmaparese ‎[467 bytes]
 265. (hist) ‎Brysthulen ‎[473 bytes]
 266. (hist) ‎Aktuelt eller naturlige funksjoner ‎[480 bytes]
 267. (hist) ‎Monokulært utfall ‎[489 bytes]
 268. (hist) ‎Pruritus ‎[495 bytes]
 269. (hist) ‎Dupuytrens kontraktur ‎[498 bytes]
 270. (hist) ‎Mucus ‎[500 bytes]
 271. (hist) ‎Kemose ‎[508 bytes]
 272. (hist) ‎Dysfagi ‎[511 bytes]
 273. (hist) ‎Subkutant emfysem ‎[516 bytes]
 274. (hist) ‎Richters hernie ‎[518 bytes]
 275. (hist) ‎Hypersonor ‎[518 bytes]
 276. (hist) ‎Arteriepunksjon ‎[520 bytes]
 277. (hist) ‎Venepunksjon ‎[525 bytes]
 278. (hist) ‎Puss ‎[530 bytes]
 279. (hist) ‎Tungpust ‎[530 bytes]
 280. (hist) ‎FEV1 FVC ‎[534 bytes]
 281. (hist) ‎Ortopedisk undersøkelse ‎[535 bytes]
 282. (hist) ‎Ekstrasystoli ‎[536 bytes]
 283. (hist) ‎Hyperinflaterte lunger ‎[545 bytes]
 284. (hist) ‎Glasgow Coma Scale ‎[546 bytes]
 285. (hist) ‎Urinveiskateter ‎[552 bytes]
 286. (hist) ‎Systolisk ‎[552 bytes]
 287. (hist) ‎Undersøkelse av halsen ‎[557 bytes]
 288. (hist) ‎Undersøkelse av mannlige genitalia ‎[557 bytes]
 289. (hist) ‎NYHA-klassifikasjon ‎[560 bytes]
 290. (hist) ‎Kronisk betennelse ‎[568 bytes]
 291. (hist) ‎Pulsdeficit ‎[569 bytes]
 292. (hist) ‎Stomi ‎[574 bytes]
 293. (hist) ‎Desmarres' hake ‎[576 bytes]
 294. (hist) ‎Aftøse ulcerasjoner ‎[577 bytes]
 295. (hist) ‎Presipitater ‎[578 bytes]
 296. (hist) ‎Granulomatus betennelse ‎[579 bytes]
 297. (hist) ‎Granulomatøs betennelse ‎[579 bytes]
 298. (hist) ‎Synstavle ‎[579 bytes]
 299. (hist) ‎Ekspirasjon ‎[580 bytes]
 300. (hist) ‎Kvadrantanopsi ‎[586 bytes]
 301. (hist) ‎Pneumothorax ‎[588 bytes]
 302. (hist) ‎Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit ‎[590 bytes]
 303. (hist) ‎Palmart erythem ‎[592 bytes]
 304. (hist) ‎Cirrhose ‎[594 bytes]
 305. (hist) ‎Corneaødem ‎[595 bytes]
 306. (hist) ‎Obstruktive lungesykdommer ‎[606 bytes]
 307. (hist) ‎Mediastinum ‎[608 bytes]
 308. (hist) ‎Hematemese ‎[610 bytes]
 309. (hist) ‎Kolikk ‎[612 bytes]
 310. (hist) ‎Smertestillende legemidler ‎[614 bytes]
 311. (hist) ‎Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse ‎[622 bytes]
 312. (hist) ‎Fuglebryst ‎[626 bytes]
 313. (hist) ‎Lungekreft ‎[635 bytes]
 314. (hist) ‎Whipples triade ‎[639 bytes]
 315. (hist) ‎Restriktive lungesykdommer ‎[641 bytes]
 316. (hist) ‎Sentral cyanose ‎[642 bytes]
 317. (hist) ‎Myopi ‎[644 bytes]
 318. (hist) ‎Stomatitt ‎[646 bytes]
 319. (hist) ‎Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger ‎[646 bytes]
 320. (hist) ‎Fluoresceinfarging ‎[646 bytes]
 321. (hist) ‎Hernie ‎[649 bytes]
 322. (hist) ‎Antacida ‎[649 bytes]
 323. (hist) ‎Retrobulbær resistens ‎[651 bytes]
 324. (hist) ‎Inspirasjon ‎[652 bytes]
 325. (hist) ‎Lungeødem ‎[660 bytes]
 326. (hist) ‎Cyanose ‎[666 bytes]
 327. (hist) ‎Hypermetropi ‎[666 bytes]
 328. (hist) ‎Steatoré ‎[667 bytes]
 329. (hist) ‎Formalia ‎[668 bytes]
 330. (hist) ‎Normal respirasjonslyd ‎[670 bytes]
 331. (hist) ‎Trachea ‎[671 bytes]
 332. (hist) ‎Sternum ‎[674 bytes]
 333. (hist) ‎Manifest skjeling ‎[675 bytes]
 334. (hist) ‎Pupillarplanet ‎[683 bytes]
 335. (hist) ‎Petekkier ‎[684 bytes]
 336. (hist) ‎Astigmatisme ‎[692 bytes]
 337. (hist) ‎Generelle ødemer ‎[694 bytes]
 338. (hist) ‎Innkomstjournal/innhold ‎[705 bytes]
 339. (hist) ‎Courvoisiers lov ‎[722 bytes]
 340. (hist) ‎Forlenget ekspirium ‎[730 bytes]
 341. (hist) ‎”Cat-scrach”-test ‎[731 bytes]
 342. (hist) ‎Hemoroider ‎[741 bytes]
 343. (hist) ‎Subkonjunktival blødning ‎[741 bytes]
 344. (hist) ‎Meckels divertikkel ‎[745 bytes]
 345. (hist) ‎Foetor hepaticus ‎[746 bytes]
 346. (hist) ‎Sepsis ‎[756 bytes]
 347. (hist) ‎Flatulens ‎[757 bytes]
 348. (hist) ‎Småcellet lungekreft ‎[763 bytes]
 349. (hist) ‎Forside ‎[764 bytes]
 350. (hist) ‎Lungene ‎[768 bytes]
 351. (hist) ‎Bruk av vekstkurver hos barn ‎[772 bytes]
 352. (hist) ‎Undersøkelse av columna ‎[776 bytes]
 353. (hist) ‎Uveitt ‎[779 bytes]
 354. (hist) ‎Crohns sykdom/Quiz ‎[782 bytes]
 355. (hist) ‎Asterixis ‎[790 bytes]
 356. (hist) ‎Hepatisk flap ‎[790 bytes]
 357. (hist) ‎Tidligere sykdommer ‎[791 bytes]
 358. (hist) ‎Meningitt ‎[807 bytes]
 359. (hist) ‎Rød refleks ‎[808 bytes]
 360. (hist) ‎Leppepusting ‎[821 bytes]
 361. (hist) ‎Ødem ‎[841 bytes]
 362. (hist) ‎Atrieflimmer ‎[845 bytes]
 363. (hist) ‎Widget:YouTube ‎[846 bytes]
 364. (hist) ‎Tønnebryst ‎[849 bytes]
 365. (hist) ‎Lenkebibliotek:Anestesiologi ‎[859 bytes]
 366. (hist) ‎Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle ‎[869 bytes]
 367. (hist) ‎Spinalpunksjon/barn-del3 ‎[873 bytes]
 368. (hist) ‎Spinalpunksjon/barn-del1 ‎[874 bytes]
 369. (hist) ‎Spinalpunksjon/barn-del2 ‎[874 bytes]
 370. (hist) ‎Gastroøsofageal refluks ‎[881 bytes]
 371. (hist) ‎Latent skjeling ‎[898 bytes]
 372. (hist) ‎Konjunktiva ‎[903 bytes]
 373. (hist) ‎Undersøkelse av corneasensibilitet ‎[905 bytes]
 374. (hist) ‎Pankreatoduodenektomi ‎[911 bytes]
 375. (hist) ‎Atelektase ‎[913 bytes]
 376. (hist) ‎Undersøkelse av arr ‎[946 bytes]
 377. (hist) ‎Bronkiole ‎[946 bytes]
 378. (hist) ‎Angina ‎[948 bytes]
 379. (hist) ‎Undersøkelse av blodtrykk ‎[948 bytes]
 380. (hist) ‎Nærstilling ‎[948 bytes]
 381. (hist) ‎Pipelyder ‎[954 bytes]
 382. (hist) ‎Ictus cordis ‎[957 bytes]
 383. (hist) ‎Immunglobuliner ‎[977 bytes]
 384. (hist) ‎Perikardiocentese ‎[983 bytes]
 385. (hist) ‎Problemstilling ‎[985 bytes]
 386. (hist) ‎Negative symptomer ‎[989 bytes]
 387. (hist) ‎Hemothorax ‎[1 005 bytes]
 388. (hist) ‎Slippømhet ‎[1 013 bytes]
 389. (hist) ‎Bronkie ‎[1 022 bytes]
 390. (hist) ‎Ascites ‎[1 047 bytes]
 391. (hist) ‎Primærefflorescenser ‎[1 049 bytes]
 392. (hist) ‎Brillekasse ‎[1 050 bytes]
 393. (hist) ‎Kolecystitt ‎[1 057 bytes]
 394. (hist) ‎Widget:Nettskjema ‎[1 064 bytes]
 395. (hist) ‎Halsvenestuvning ‎[1 072 bytes]
 396. (hist) ‎Undersøkelse av gange ‎[1 078 bytes]
 397. (hist) ‎Whipple ‎[1 081 bytes]
 398. (hist) ‎Cavum oris ‎[1 083 bytes]
 399. (hist) ‎Laryngitt ‎[1 087 bytes]
 400. (hist) ‎Hemianopsi ‎[1 093 bytes]
 401. (hist) ‎Murphys tegn ‎[1 094 bytes]
 402. (hist) ‎Lungevolumer ‎[1 113 bytes]
 403. (hist) ‎Akutt abdomen ‎[1 117 bytes]
 404. (hist) ‎Eksudat ‎[1 120 bytes]
 405. (hist) ‎Krupp ‎[1 132 bytes]
 406. (hist) ‎Hjertesvikt ‎[1 133 bytes]
 407. (hist) ‎Kronisk bronkitt ‎[1 151 bytes]
 408. (hist) ‎Kateterisering av kvinner ‎[1 155 bytes]
 409. (hist) ‎Striae ‎[1 162 bytes]
 410. (hist) ‎Hoste ‎[1 194 bytes]
 411. (hist) ‎Andreas Jørlo Haugerud ‎[1 208 bytes]
 412. (hist) ‎Røykeanamnese ‎[1 223 bytes]
 413. (hist) ‎Dermatom ‎[1 223 bytes]
 414. (hist) ‎Allergier ‎[1 256 bytes]
 415. (hist) ‎Brokk ‎[1 260 bytes]
 416. (hist) ‎Ulcus duodeni ‎[1 262 bytes]
 417. (hist) ‎Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler ‎[1 272 bytes]
 418. (hist) ‎Lungestuvning ‎[1 284 bytes]
 419. (hist) ‎Tymom ‎[1 286 bytes]
 420. (hist) ‎Inflammasjon ‎[1 297 bytes]
 421. (hist) ‎McBurneys punkt ‎[1 308 bytes]
 422. (hist) ‎Hemofec ‎[1 310 bytes]
 423. (hist) ‎Gynekologisk undersøkelse ‎[1 314 bytes]
 424. (hist) ‎Undersøkelse av ekstremiteter ‎[1 316 bytes]
 425. (hist) ‎Prostatisme ‎[1 317 bytes]
 426. (hist) ‎Klinisk abdominal overflateanatomi ‎[1 320 bytes]
 427. (hist) ‎Anemi ‎[1 324 bytes]
 428. (hist) ‎Mallory-Weiss-syndromet ‎[1 346 bytes]
 429. (hist) ‎CEA ‎[1 349 bytes]
 430. (hist) ‎Sosialt ‎[1 354 bytes]
 431. (hist) ‎Costafraktur ‎[1 368 bytes]
 432. (hist) ‎Trykkpneumothorax ‎[1 375 bytes]
 433. (hist) ‎Traktbryst ‎[1 387 bytes]
 434. (hist) ‎Falsk krupp ‎[1 394 bytes]
 435. (hist) ‎Aksessorisk brystvev ‎[1 399 bytes]
 436. (hist) ‎Rytmeforstyrrelser ‎[1 401 bytes]
 437. (hist) ‎CRP ‎[1 411 bytes]
 438. (hist) ‎Auskultasjon ‎[1 421 bytes]
 439. (hist) ‎Komplementsystemet ‎[1 428 bytes]
 440. (hist) ‎Halitosis ‎[1 452 bytes]
 441. (hist) ‎Spinalpunksjon ‎[1 453 bytes]
 442. (hist) ‎ARDS ‎[1 459 bytes]
 443. (hist) ‎Resymé, vurdering og tiltak ‎[1 475 bytes]
 444. (hist) ‎Femoralhernie ‎[1 517 bytes]
 445. (hist) ‎Ventralhernie ‎[1 524 bytes]
 446. (hist) ‎Medikamenter ‎[1 532 bytes]
 447. (hist) ‎Astma ‎[1 546 bytes]
 448. (hist) ‎Grunnleggende propedeutikk ‎[1 577 bytes]
 449. (hist) ‎Widget:Nettskjema-statistikk ‎[1 579 bytes]
 450. (hist) ‎Peritonitt ‎[1 620 bytes]
 451. (hist) ‎Hepatisk encefalopati ‎[1 634 bytes]
 452. (hist) ‎Lungeemboli ‎[1 635 bytes]
 453. (hist) ‎SIRS ‎[1 657 bytes]
 454. (hist) ‎Ulcus ventriculi ‎[1 666 bytes]
 455. (hist) ‎Portahypertensjon ‎[1 695 bytes]
 456. (hist) ‎Emfysem ‎[1 706 bytes]
 457. (hist) ‎Undersøkelse av lungene/Inspeksjon ‎[1 716 bytes]
 458. (hist) ‎Ekspektorat ‎[1 729 bytes]
 459. (hist) ‎Undersøkelse av brystkassen ‎[1 766 bytes]
 460. (hist) ‎Betennelse ‎[1 768 bytes]
 461. (hist) ‎Aksessoriske respirasjonsmuskler ‎[1 852 bytes]
 462. (hist) ‎Øyeundersøkelse/Bakterie- og virusprøvetaking fra konjunktiva ‎[1 858 bytes]
 463. (hist) ‎Supplerende undersøkelser av øret ‎[1 862 bytes]
 464. (hist) ‎Dyspné ‎[1 884 bytes]
 465. (hist) ‎Hjerteanamnese ‎[1 891 bytes]
 466. (hist) ‎Undersøkelse av pupiller ‎[1 893 bytes]
 467. (hist) ‎Hereditet ‎[1 935 bytes]
 468. (hist) ‎Quiz:Fremmedlegeme i øyet ‎[1 947 bytes]
 469. (hist) ‎Brystsmerter ‎[1 961 bytes]
 470. (hist) ‎Inflammatorisk tarmsykdom ‎[1 966 bytes]
 471. (hist) ‎Appendisitt ‎[2 004 bytes]
 472. (hist) ‎Halsbetennelse ‎[2 019 bytes]
 473. (hist) ‎Status oculorum ‎[2 043 bytes]
 474. (hist) ‎Undersøkelse av barn ‎[2 045 bytes]
 475. (hist) ‎Ventilasjon ‎[2 048 bytes]
 476. (hist) ‎Hemoptyse ‎[2 076 bytes]
 477. (hist) ‎Kardialgi ‎[2 083 bytes]
 478. (hist) ‎Transudat ‎[2 124 bytes]
 479. (hist) ‎Generell undersøkelse ‎[2 130 bytes]
 480. (hist) ‎Crohns sykdom ‎[2 136 bytes]
 481. (hist) ‎Epiglottitt ‎[2 171 bytes]
 482. (hist) ‎Øyeundersøkelse/Evertering av øvre øyelokk ‎[2 178 bytes]
 483. (hist) ‎Undersøkelse av øre, nese og hals ‎[2 227 bytes]
 484. (hist) ‎Costalbue ‎[2 235 bytes]
 485. (hist) ‎Widget:Video ‎[2 247 bytes]
 486. (hist) ‎Akutt lungesvikt ‎[2 266 bytes]
 487. (hist) ‎Quiz:Hovedside ‎[2 302 bytes]
 488. (hist) ‎Undersøkelse av lungene/Palpasjon ‎[2 347 bytes]
 489. (hist) ‎Naturlige funksjoner/Seksualfunksjon ‎[2 370 bytes]
 490. (hist) ‎Anamnese ‎[2 406 bytes]
 491. (hist) ‎Clubbing ‎[2 415 bytes]
 492. (hist) ‎Asad Ali ‎[2 424 bytes]
 493. (hist) ‎Øyeundersøkelse/Øyetrykkmåling ‎[2 454 bytes]
 494. (hist) ‎Divertikkel ‎[2 469 bytes]
 495. (hist) ‎Naturlige funksjoner ‎[2 539 bytes]
 496. (hist) ‎KOLS ‎[2 561 bytes]
 497. (hist) ‎Pleuravæske ‎[2 621 bytes]
 498. (hist) ‎Pulmonal hypertensjon ‎[2 626 bytes]
 499. (hist) ‎Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Ortostatisk hypotensjon ‎[2 646 bytes]
 500. (hist) ‎Lungeanamnese ‎[2 664 bytes]

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)