Ukategoriserte sider

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 474 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 474.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ACB
 2. ARDS
 3. Abdomen
 4. Abdominale hernier
 5. Abrasio
 6. Abscess
 7. Aftøse ulcerasjoner
 8. Aksessorisk brystvev
 9. Aksessoriske respirasjonsmuskler
 10. Akutt
 11. Akutt abdomen
 12. Akutt betennelse
 13. Akutt lungesvikt
 14. Allergi
 15. Amaurose
 16. Amblyopi
 17. Analgetika
 18. Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger
 19. Anatomi og basiskunnskap om øret
 20. Andreas Jørlo Haugerud
 21. Anemi
 22. Angina
 23. Anoreksi
 24. Antacida
 25. Anteroposteriore diameter
 26. Aortokoronar bypassoperasjon
 27. Appendisitt
 28. Arrbrokk
 29. Arteriovenøse kryssninger
 30. Arytmi
 31. Asad Ali
 32. Ascites
 33. Aspirasjonspneumoni
 34. Asterixis
 35. Astigmatisme
 36. Astma
 37. Asystoli
 38. Atelektase
 39. Atopi
 40. Atrieflimmer
 41. Auskultasjon
 42. Auskultasjon av lunge
 43. BT
 44. Basalsekresjon
 45. Beta2-agonist
 46. Betennelse
 47. Bilyder
 48. Binokulært utfall
 49. Biokulært utfall
 50. Blodtrykk
 51. Brillekasse
 52. Bronkial blåst
 53. Bronkie
 54. Bronkiektasi
 55. Bronkiole
 56. Bronkodilatorer
 57. Brysthulen
 58. Brystkassen
 59. Brystsmerter
 60. CEA
 61. CRP
 62. Cancer pulmones
 63. Caput medusa
 64. Cavum oris
 65. Chylothorax
 66. Cirrhose
 67. Clubbing
 68. Corneaødem
 69. Costa
 70. Costafraktur
 71. Costalbue
 72. Courvoisiers lov
 73. Crohns sykdom
 74. Cyanose
 75. Cystisk fibrose
 76. Defekasjon
 77. Dempet perkusjonslyd
 78. Dempning
 79. Dermatom
 80. Deskvamasjon
 81. Desmarres' hake
 82. Diabetes
 83. Diafragmaparese
 84. Diastolen
 85. Divertikkel
 86. Douglasabscess
 87. Dupuytrens kontraktur
 88. Dyp venetrombose
 89. Dysfagi
 90. Dysphagia
 91. Dyspné
 92. Efflorescens
 93. Ekkymose
 94. Eksantem
 95. Eksaserbasjon
 96. Ekskoriasjon
 97. Eksoftalmometer
 98. Ekspektorat
 99. Ekspirasjon
 100. Ekspiriet
 101. Ekstrasystoli
 102. Eksudat
 103. Ekte krupp
 104. Emesis
 105. Emfysem
 106. Empyem
 107. Epiglottis
 108. Epiglottitt
 109. Erythema nodosum
 110. FEV1
 111. FEV1 FVC
 112. FVC
 113. Falsk krupp
 114. Fargesyn
 115. Fauces
 116. Feces
 117. Femoralhernie
 118. Fetor
 119. Fetor hepaticus
 120. Flail chest
 121. Flatulens
 122. Fluktuasjon
 123. Fluoresceinfarging
 124. Foetor
 125. Foetor hepaticus
 126. Fordøyelseskanalen
 127. Forlenget ekspirium
 128. Forsert ekspirasjon
 129. Forside
 130. Foveolarefleks
 131. Fremmedlyder
 132. Fuglebryst
 133. Fundoskop
 134. Føtor
 135. Føtor hepaticus
 136. Galleblærebetennelse
 137. Gastrointestinaltractus
 138. Gastroøsofageal refluks
 139. Generelle ødemer
 140. Glasgow Coma Scale
 141. Glossitt
 142. Gnidningslyder
 143. Granulomatus betennelse
 144. Granulomatøs betennelse
 145. Granulomer
 146. Gynekomasti
 147. Haematemesis
 148. Haematokhezia
 149. Halitosis
 150. Halsbetennelse
 151. Halsvenestuvning
 152. Hardt eksudat
 153. Hematemese
 154. Hematokesi
 155. Hemianopsi
 156. Hemithorax
 157. Hemofec
 158. Hemoglobin
 159. Hemoptyse
 160. Hemoroider
 161. Hemothorax
 162. Hepatisk encefalopati
 163. Hepatisk flap
 164. Hernie
 165. Hippokratiske fingre
 166. Hjerteanamnese
 167. Hjertedempning
 168. Hjertesvikt
 169. Hjertetoner
 170. Hodepine
 171. Hoste
 172. Hudundersøkelse
 173. Hyperinflaterte lunger
 174. Hyperkapni
 175. Hypermetropi
 176. Hyperplasi
 177. Hyperpné
 178. Hypersonor
 179. Hypersonor perkusjonslyd
 180. Hypertensjon
 181. Hypertrofi
 182. Hyperventilasjon
 183. Hypoventilasjon
 184. Høyt blodtrykk
 185. Ictus cordis
 186. Ikke-småcellet lungekreft
 187. Ikterus
 188. Ileus
 189. Immunglobulin
 190. Immunglobuliner
 191. Immunoglobuliner
 192. Infarkter
 193. Infeksjon
 194. Infestasjon
 195. Inflammasjon
 196. Inflammatorisk tarmsykdom
 197. Inguinalhernie
 198. Innkomstjournal/innhold
 199. Inspirasjon
 200. Inspiriet
 201. Intrakranielt trykk
 202. Intraokulær blødning
 203. Intraokulært trykk
 204. Iskemi
 205. Jon K. Slettedal
 206. KOLS
 207. Kakeksi
 208. Kammervæsken
 209. Kardialgi
 210. Kemose
 211. Klinisk abdominal overflateanatomi
 212. Klinisk undersøkelse av øret
 213. Knatrelyder
 214. Koilonyki
 215. Kolecystitt
 216. Kolikk
 217. Komplementsystemet
 218. Konduktivt hørselstap
 219. Konjunktiva
 220. Konsolidering
 221. Kornea
 222. Kronisk betennelse
 223. Kronisk bronkitt
 224. Kronisk obstruktiv lungesykdom
 225. Krupp
 226. Krysningsfenomener
 227. Kvadrantanopsi
 228. Kvalme
 229. Lamina mucosa
 230. Laryngitt
 231. Latent skjeling
 232. Lenkebibliotek:Anestesiologi
 233. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse
 234. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle
 235. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer
 236. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer
 237. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Auskultasjon av hjertelyder
 238. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Hjerte-lunge-redning
 239. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler
 240. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 241. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Måling av blodtrykk
 242. Lenkebibliotek:Hovedside
 243. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer
 244. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 245. Leppepusting
 246. Leptomeningene
 247. Leukonyki
 248. Linseluksasjon
 249. Lungeanamnese
 250. Lungebetennelse
 251. Lungeemboli
 252. Lungeembolisme
 253. Lungegrenser
 254. Lungeinfarkt
 255. Lungeinfiltrat
 256. Lungekreft
 257. Lungene
 258. Lungesinus
 259. Lungestuvning
 260. Lungevolumer
 261. Lungeødem
 262. Lymfeknute
 263. Lymfom
 264. Lyskebrokk
 265. Makula
 266. Makulaødem
 267. Mallory-Weiss-syndromet
 268. Manifest skjeling
 269. McBurneys punkt
 270. Meckels divertikkel
 271. Mediastinitt
 272. Mediastinum
 273. Melena
 274. Meningitt
 275. Mikroaneurisme
 276. Monokulært utfall
 277. Mors
 278. Mucus
 279. Murphys tegn
 280. Mydiatrikum
 281. Mykt eksudat
 282. Myopi
 283. NYHA-klassifikasjon
 284. Naturlige funksjoner/Seksualfunksjon
 285. Negative symptomer
 286. Netthinnen
 287. Netthinnnen
 288. Nevrologi
 289. Normal respirasjonslyd
 290. Obstruktive lungesykdommer
 291. Odynofagi
 292. Odynophagia
 293. Oftalmoskopi
 294. Oppkast
 295. Opportunistisk infeksjon
 296. Opsonin
 297. Orienterende nevrologisk undersøkelse
 298. Ortopedisk undersøkelse
 299. Ortopné
 300. Overflatisk respirasjon
 301. PEF
 302. Palmart erythem
 303. Palpasjon
 304. Pankreatoduodenektomi
 305. Papille
 306. Papilleekskavasjon
 307. Perifer cyanose
 308. Peripapillært
 309. Peritonitt
 310. Perkusjon
 311. Perkusjonslyder
 312. Pes carinatum
 313. Pes excavatum
 314. Petekkier
 315. Pharynx
 316. Pipelyder
 317. Pleura
 318. Pleuradren
 319. Pleuraempyem
 320. Pleural effusjon
 321. Pleuravæske
 322. Pleuritt
 323. Pleurocentese
 324. Pleurodese
 325. Pneumocystis jirovecii
 326. Pneumoni
 327. Pneumonitt
 328. Pneumothorax
 329. Portahypertensjon
 330. Precordium
 331. Presipitater
 332. Primærefflorescenser
 333. Prostatisme
 334. Pruritus
 335. Psoriasis
 336. Pulm
 337. Pulmonal
 338. Pulmonal hypertensjon
 339. Pulmones
 340. Pulsdeficit
 341. Pupillarplanet
 342. Purulent
 343. Puss
 344. Pustebesvær
 345. Quiz:Fremmedlegeme i øyet
 346. Quiz:Hovedside
 347. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk
 348. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit
 349. Quiz:Spinalpunksjon/teknisk
 350. Refluks
 351. Respirasjonsfrekvens
 352. Respirasjonslyd
 353. Respiratoriske inndragninger
 354. Restriktive lungesykdommer
 355. Retina
 356. Retinale blødninger
 357. Retrobulbær resistens
 358. Ribbensbrudd
 359. Richters hernie
 360. Rytmeforstyrrelser
 361. Rød refleks
 362. Røykeanamnese
 363. Røyking
 364. SIRS
 365. Sarkoidose
 366. Sclera
 367. Seboreisk eksem
 368. Sensorisk hørselstap
 369. Sentral cyanose
 370. Sepsis
 371. Sigrid A. de Rodez Benavent
 372. Skjelling
 373. Skotomer
 374. Slim
 375. Slimhinne
 376. Slimlyder
 377. Slippømhet
 378. Smertestillende legemidler
 379. Småcellet lungekreft
 380. Sonor
 381. Spidernævus
 382. Spinalpunksjon/barn-del1
 383. Spinalpunksjon/barn-del2
 384. Spinalpunksjon/barn-del3
 385. Spirometri
 386. Spontanpneumothorax
 387. Stafylokokker
 388. Status oculorum
 389. Steatoré
 390. Sternum
 391. Stokes krage
 392. Stomatitis
 393. Stomatitt
 394. Stomi
 395. Straksallergi
 396. Streptokokker
 397. Stria
 398. Striae
 399. Stridor
 400. Subakutt
 401. Subkapsulær katarakt
 402. Subkonjunktival blødning
 403. Subkutant emfysem
 404. Supplerende undersøkelser av øret
 405. Svekket respirasjonslyd
 406. Synstavle
 407. Systolen
 408. Systolisk
 409. Tachypnea
 410. Tachypné
 411. Takypné
 412. Teleangiektasi
 413. Tensjonspneumothorax
 414. Thorax
 415. Thoraxdren
 416. Thoraxvegg
 417. Thymus
 418. Tonisk pupille
 419. Torakocentese
 420. Torakotomi
 421. Trachea
 422. Trakeitt
 423. Traktbryst
 424. Transudat
 425. Traume
 426. Troisiers tegn
 427. Trokar
 428. Trombocytopeni
 429. Trommestikkefingre
 430. Tropikamid
 431. Trykkpneumothorax
 432. Tungpust
 433. Tymom
 434. Tympanittisk
 435. Tåreflod
 436. Tønnebryst
 437. Ulcerøs kolitt
 438. Ulcus duodeni
 439. Ulcus pepticum
 440. Ulcus ventriculi
 441. Undersøkelse av barn
 442. Undersøkelse av collum
 443. Undersøkelse av corneasensibilitet
 444. Undersøkelse av gange
 445. Undersøkelse av hjernenervene
 446. Undersøkelse av motilitet
 447. Undersøkelse av psykiatrisk pasient
 448. Undersøkelse av øre, nese og hals
 449. Undersøkelse ved infeksjonssykdommer
 450. Urglassnegl
 451. Urinveiskateter
 452. Utslett
 453. Uveitt
 454. Venestuvning
 455. Ventilasjon
 456. Ventilasjonsfrekvens
 457. Ventilpneumothorax
 458. Ventralhernie
 459. Vesikulær respirasjonslyd
 460. Virchows glandel
 461. Visus
 462. Whipple
 463. Whipples triade
 464. Widget:Nettskjema
 465. Widget:Nettskjema-statistikk
 466. Widget:Video
 467. Widget:YouTube
 468. Wiki
 469. Ødem
 470. Øre
 471. Øsofageal refluks
 472. Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering
 473. Øyeundersøkelse/Anamnese
 474. ”Cat-scrach”-test

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)