Sider uten språklenker

Hopp til navigering Hopp til søk

Følgende sider lenker ikke til andre språkversjoner:

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 500.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ACB
 2. ARDS
 3. Abdomen
 4. Abdominale hernier
 5. Abrasio
 6. Abscess
 7. Abscess på øyelokk
 8. Adies pupille
 9. Adies syndrom
 10. Afaki
 11. Aftøse ulcerasjoner
 12. Akkomodasjon
 13. Aksessorisk brystvev
 14. Aksessoriske respirasjonsmuskler
 15. Aktuelt
 16. Aktuelt eller naturlige funksjoner
 17. Aktuelt eller tidligere sykdommer
 18. Akutt
 19. Akutt abdomen
 20. Akutt betennelse
 21. Akutt lungesvikt
 22. Albinisme
 23. Allergi
 24. Allergier
 25. Amaurose
 26. Amblyopi
 27. Analgetika
 28. Anamnese
 29. Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger
 30. Anatomi og basiskunnskap om øret
 31. Andreas Jørlo Haugerud
 32. Anemi
 33. Angina
 34. Aniridi
 35. Anisokori
 36. Anomalier i øyets leie
 37. Anoreksi
 38. Antacida
 39. Anteroposteriore diameter
 40. Aortokoronar bypassoperasjon
 41. Appendisitt
 42. Arcus senilis
 43. Argyll-Robertson pupille
 44. Arr etter laserkirurgi
 45. Arrbrokk
 46. Arteriell emboli øye
 47. Arteriepunksjon
 48. Arteriovenøse kryssninger
 49. Arytmi
 50. Asad Ali
 51. Ascites
 52. Aspirasjonspneumoni
 53. Asterixis
 54. Astigmatisme
 55. Astma
 56. Asystoli
 57. Atelektase
 58. Atopi
 59. Atrieflimmer
 60. Auskultasjon
 61. Auskultasjon av hjertet
 62. Auskultasjon av lunge
 63. BT
 64. Bandulær keratopati
 65. Basalcellekarsinom (øye)
 66. Basalsekresjon
 67. Beta2-agonist
 68. Betennelse
 69. Bilyder
 70. Binokulært utfall
 71. Biokulært utfall
 72. Blandingsinjeksjon
 73. Blefaritt
 74. Blodtrykk
 75. Blow-out fraktur
 76. Bløte eksudater
 77. Brillekasse
 78. Brokk
 79. Bronkial blåst
 80. Bronkie
 81. Bronkiektasi
 82. Bronkiole
 83. Bronkodilatorer
 84. Bruk av vekstkurver hos barn
 85. Brysthulen
 86. Brystkassen
 87. Brystsmerter
 88. CEA
 89. CRP
 90. Cancer pulmones
 91. Caput medusa
 92. Cavum oris
 93. Chalazion
 94. Chemose
 95. Chylothorax
 96. Ciliær injeksjon
 97. Cirrhose
 98. Clubbing
 99. Colobom
 100. Corneaødem
 101. Costa
 102. Costafraktur
 103. Costalbue
 104. Courvoisiers lov
 105. Crohns sykdom
 106. Crohns sykdom/Quiz
 107. Cyanose
 108. Cystisk fibrose
 109. Dakryoadenitt
 110. Dakryocystitt
 111. Defekasjon
 112. Dempet perkusjonslyd
 113. Dempning
 114. Dermatom
 115. Deskvamasjon
 116. Desmarres' hake
 117. Diabetes
 118. Diabetisk retinopati
 119. Diafragmaparese
 120. Diastolen
 121. Divertikkel
 122. Douglasabscess
 123. Druser
 124. Dupuytrens kontraktur
 125. Dyp venetrombose
 126. Dysfagi
 127. Dysphagia
 128. Dyspné
 129. EKG
 130. Efflorescens
 131. Ekkymose
 132. Eksantem
 133. Eksaserbasjon
 134. Ekskoriasjon
 135. Eksoftalmometer
 136. Eksoftalmus
 137. Ekspektorat
 138. Ekspirasjon
 139. Ekspiriet
 140. Ekstrasystoli
 141. Eksudat
 142. Eksudater
 143. Ekte krupp
 144. Ektropion
 145. Emesis
 146. Emfysem
 147. Empyem
 148. Endoftalmitt
 149. Endoftalmus
 150. Entropion
 151. Epiglottis
 152. Epiglottitt
 153. Epiretinal blødning
 154. Episkleritt
 155. Erythema nodosum
 156. Etterstær
 157. Ettårskontroll på helsestasjon
 158. FEV1
 159. FEV1 FVC
 160. FVC
 161. Falsk krupp
 162. Fargesyn
 163. Fauces
 164. Feces
 165. Femoralhernie
 166. Fetor
 167. Fetor hepaticus
 168. Flail chest
 169. Flatulens
 170. Fluktuasjon
 171. Fluoresceinfarging
 172. Foetor
 173. Foetor hepaticus
 174. Fordøyelseskanalen
 175. Forlenget ekspirium
 176. Formalia
 177. Forsert ekspirasjon
 178. Forside
 179. Foveolarefleks
 180. Fremmedlegeme i kornea
 181. Fremmedlyder
 182. Fremre segment og iris
 183. Fuglebryst
 184. Fundoskop
 185. Føtor
 186. Føtor hepaticus
 187. Galleblærebetennelse
 188. Gastrointestinaltractus
 189. Gastroøsofageal refluks
 190. Generell undersøkelse
 191. Generelle ødemer
 192. Glasgow Coma Scale
 193. Glossitt
 194. Gnidningslyder
 195. Granulomatus betennelse
 196. Granulomatøs betennelse
 197. Granulomer
 198. Granulær dystrofi
 199. Grunnleggende propedeutikk
 200. Grunt forkammer
 201. Gynekologisk undersøkelse
 202. Gynekomasti
 203. Haematemesis
 204. Haematokhezia
 205. Halitosis
 206. Halsbetennelse
 207. Halsvenestuvning
 208. Harde eksudater
 209. Hardt eksudat
 210. Hematemese
 211. Hematokesi
 212. Hemianopsi
 213. Hemithorax
 214. Hemofec
 215. Hemoglobin
 216. Hemoptyse
 217. Hemoroider
 218. Hemothorax
 219. Hepatisk encefalopati
 220. Hepatisk flap
 221. Hereditet
 222. Hernie
 223. Heterokromi
 224. Hippokratiske fingre
 225. Hjerteanamnese
 226. Hjertedempning
 227. Hjertesvikt
 228. Hjertetoner
 229. Hodepine
 230. Hordeolum
 231. Horners syndrom
 232. Hornhinnelinse
 233. Hoste
 234. Hovedside
 235. Hudundersøkelse
 236. Hyfema
 237. Hyperinflaterte lunger
 238. Hyperkapni
 239. Hypermetropi
 240. Hyperplasi
 241. Hyperpné
 242. Hypersonor
 243. Hypersonor perkusjonslyd
 244. Hypertensiv retinopati
 245. Hypertensjon
 246. Hypertrofi
 247. Hyperventilasjon
 248. Hypopyon
 249. Hypoventilasjon
 250. Høyt blodtrykk
 251. Ictus cordis
 252. Ikke-småcellet lungekreft
 253. Ikterus
 254. Ileus
 255. Immunglobulin
 256. Immunglobuliner
 257. Immunoglobuliner
 258. Infarkter
 259. Infeksjon
 260. Infestasjon
 261. Inflammasjon
 262. Inflammatorisk tarmsykdom
 263. Inguinalhernie
 264. Innkomstjournal
 265. Innkomstjournal/innhold
 266. Innleggelse av perifert venekateter
 267. Inspirasjon
 268. Inspiriet
 269. Internukleær oftalmoplegi
 270. Intrakranielt trykk
 271. Intraokulær blødning
 272. Intraokulært trykk
 273. Iridotomi
 274. Iris bombé
 275. Iris rubeose
 276. Iskemi
 277. Jon K. Slettedal
 278. Journalmal
 279. Journalopptak
 280. KOLS
 281. Kakeksi
 282. Kammervæsken
 283. Kardialgi
 284. Kardiologisk undersøkelse av barn
 285. Katarakt
 286. Kateterisering av kvinner
 287. Kayser-Fleischer-ring
 288. Kemose
 289. Keratitt
 290. Keratokonus
 291. Klinisk abdominal overflateanatomi
 292. Klinisk undersøkelse av øret
 293. Knatrelyder
 294. Koilonyki
 295. Kolecystitt
 296. Kolikk
 297. Komplementsystemet
 298. Konduktivt hørselstap
 299. Konjunktiva
 300. Konjunktiva og sklera
 301. Konjunktival injeksjon
 302. Konjunktivitt
 303. Konsolidering
 304. Kornea
 305. Korneaødem
 306. Kronisk betennelse
 307. Kronisk bronkitt
 308. Kronisk obstruktiv lungesykdom
 309. Krupp
 310. Krysningsfenomener
 311. Kvadrantanopsi
 312. Kvalme
 313. Lamina mucosa
 314. Laryngitt
 315. Latent skjeling
 316. Lenkebibliotek:Anestesiologi
 317. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse
 318. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle
 319. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer
 320. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer
 321. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Auskultasjon av hjertelyder
 322. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Hjerte-lunge-redning
 323. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler
 324. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 325. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Måling av blodtrykk
 326. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Ortostatisk hypotensjon
 327. Lenkebibliotek:Hovedside
 328. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer
 329. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer
 330. Leppepusting
 331. Leptomeningene
 332. Leukokori
 333. Leukonyki
 334. Limbusparallelle ulcerasjoner
 335. Linseluksasjon
 336. Linsen og glasslegemet
 337. Lungeanamnese
 338. Lungebetennelse
 339. Lungeemboli
 340. Lungeembolisme
 341. Lungegrenser
 342. Lungeinfarkt
 343. Lungeinfiltrat
 344. Lungekreft
 345. Lungene
 346. Lungesinus
 347. Lungestuvning
 348. Lungevolumer
 349. Lungeødem
 350. Lymfeknute
 351. Lymfom
 352. Lys-nær-dissosiasjon
 353. Lyskebrokk
 354. Lysreaksjon
 355. Lysstimulering
 356. Lysstiv semidilatert pupille
 357. Lysvei
 358. Macular star
 359. Makula
 360. Makulaødem
 361. Malignt melanom (øye)
 362. Mallory-Weiss-syndromet
 363. Manifest skjeling
 364. McBurneys punkt
 365. Meckels divertikkel
 366. Mediastinitt
 367. Mediastinum
 368. Medikamenter
 369. Melena
 370. Meningitt
 371. Merkelcellekarsinom (øye)
 372. Mikroaneurisme
 373. Miose
 374. Monokulært utfall
 375. Mors
 376. Mucus
 377. Murphys tegn
 378. Mydiatrikum
 379. Mydriasis
 380. Mykt eksudat
 381. Myopi
 382. NYHA-klassifikasjon
 383. Naturlige funksjoner
 384. Naturlige funksjoner/Seksualfunksjon
 385. Negative symptomer
 386. Netthinneløsning
 387. Netthinnen
 388. Netthinnnen
 389. Nevrologi
 390. Nevrologisk undersøkelse
 391. Nevrooftalmologi
 392. Nevroretinitt
 393. Nevus (øye)
 394. Normal respirasjonslyd
 395. Ny
 396. Nystagmus
 397. Nærstilling
 398. Obstruktive lungesykdommer
 399. Odynofagi
 400. Odynophagia
 401. Oftalmoskopi
 402. Oppheng av infusjonsløsninger
 403. Oppkast
 404. Opportunistisk infeksjon
 405. Opsonin
 406. Optikusnevritt
 407. Orienterende nevrologisk undersøkelse
 408. Ortopedisk undersøkelse
 409. Ortopné
 410. Overflatisk respirasjon
 411. PEF
 412. Palmart erythem
 413. Palpasjon
 414. Pankreatoduodenektomi
 415. Papille
 416. Papilleatrofi
 417. Papilleekskavasjon
 418. Papillen og retina
 419. Papilleødem
 420. Papillitt
 421. Perifer cyanose
 422. Perikardiocentese
 423. Peripapillært
 424. Peritonitt
 425. Perkusjon
 426. Perkusjonslyder
 427. Pes carinatum
 428. Pes excavatum
 429. Petekkier
 430. Pharynx
 431. Pinguecula
 432. Pipelyder
 433. Plateepitelkarsinom (øye)
 434. Pleura
 435. Pleuradren
 436. Pleuraempyem
 437. Pleural effusjon
 438. Pleuravæske
 439. Pleuritt
 440. Pleurocentese
 441. Pleurodese
 442. Pneumocystis jirovecii
 443. Pneumoni
 444. Pneumonitt
 445. Pneumothorax
 446. Portahypertensjon
 447. Precordium
 448. Presipitater
 449. Primærefflorescenser
 450. Problemstilling
 451. Prostatisme
 452. Pruritus
 453. Pseudofaki
 454. Psoriasis
 455. Pterygium
 456. Ptose
 457. Pulm
 458. Pulmonal
 459. Pulmonal hypertensjon
 460. Pulmones
 461. Pulsdeficit
 462. Pupillarplanet
 463. Pupille
 464. Purulent
 465. Puss
 466. Pustebesvær
 467. Quiz:Fremmedlegeme i øyet
 468. Quiz:Hovedside
 469. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk
 470. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit
 471. Quiz:Spinalpunksjon/teknisk
 472. Refluks
 473. Rektaleksplorasjon
 474. Relativ afferent pupilledefekt
 475. Respirasjonsfrekvens
 476. Respirasjonslyd
 477. Respiratoriske inndragninger
 478. Restriktive lungesykdommer
 479. Resymé, vurdering og tiltak
 480. Retina
 481. Retinaatrofi
 482. Retinale blødninger
 483. Retinoblastom
 484. Retrobulbær nevritt
 485. Retrobulbær resistens
 486. Rhabdomyosarkom
 487. Ribbensbrudd
 488. Richters hernie
 489. Rytmeforstyrrelser
 490. Rød refleks
 491. Røykeanamnese
 492. Røyking
 493. SIRS
 494. Sarkoidose
 495. Sclera
 496. Seboreisk eksem
 497. Senerefleker
 498. Sensorisk hørselstap
 499. Sentral cyanose
 500. Sepsis

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)