Artikler med færrest revisjoner

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 500 resultater fra og med nummer 1 til og med nummer 500.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tonisk pupille‏‎ (1 revisjon)
 2. Hodepine‏‎ (1 revisjon)
 3. Netthinnen‏‎ (1 revisjon)
 4. Arteriovenøse kryssninger‏‎ (1 revisjon)
 5. Infarkter‏‎ (1 revisjon)
 6. Mikroaneurisme‏‎ (1 revisjon)
 7. Makula‏‎ (1 revisjon)
 8. Peripapillært‏‎ (1 revisjon)
 9. Visus‏‎ (1 revisjon)
 10. Fargesyn‏‎ (1 revisjon)
 11. Skotomer‏‎ (1 revisjon)
 12. Øye: Visus, synsfelt og refraksjonering‏‎ (1 revisjon)
 13. Retina‏‎ (1 revisjon)
 14. Fundoskop‏‎ (1 revisjon)
 15. Oftalmoskopi‏‎ (1 revisjon)
 16. Netthinnnen‏‎ (1 revisjon)
 17. Sigrid A. de Rodez Benavent‏‎ (1 revisjon)
 18. Papille‏‎ (1 revisjon)
 19. Stria‏‎ (1 revisjon)
 20. Mors‏‎ (1 revisjon)
 21. Høyt blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 22. Lungeembolisme‏‎ (1 revisjon)
 23. Kvalme‏‎ (1 revisjon)
 24. Oppkast‏‎ (1 revisjon)
 25. Fetor hepaticus‏‎ (1 revisjon)
 26. Føtor hepaticus‏‎ (1 revisjon)
 27. Fetor‏‎ (1 revisjon)
 28. Utslett‏‎ (1 revisjon)
 29. Føtor‏‎ (1 revisjon)
 30. Dysphagia‏‎ (1 revisjon)
 31. Odynophagia‏‎ (1 revisjon)
 32. Haematemesis‏‎ (1 revisjon)
 33. Undersøkelse av collum‏‎ (1 revisjon)
 34. Retinale blødninger‏‎ (1 revisjon)
 35. Kronisk obstruktiv lungesykdom‏‎ (1 revisjon)
 36. Ikke-småcellet lungekreft‏‎ (1 revisjon)
 37. Ribbensbrudd‏‎ (1 revisjon)
 38. Traume‏‎ (1 revisjon)
 39. Lungegrenser‏‎ (1 revisjon)
 40. Purulent‏‎ (1 revisjon)
 41. Tropikamid‏‎ (1 revisjon)
 42. Hypertensjon‏‎ (1 revisjon)
 43. Akutt betennelse‏‎ (1 revisjon)
 44. Stomatitis‏‎ (1 revisjon)
 45. Galleblærebetennelse‏‎ (1 revisjon)
 46. Lyskebrokk‏‎ (1 revisjon)
 47. Kammervæsken‏‎ (1 revisjon)
 48. Douglasabscess‏‎ (1 revisjon)
 49. Mydiatrikum‏‎ (1 revisjon)
 50. Øsofageal refluks‏‎ (1 revisjon)
 51. Defekasjon‏‎ (1 revisjon)
 52. Asystoli‏‎ (1 revisjon)
 53. Tachypnea‏‎ (1 revisjon)
 54. Efflorescens‏‎ (1 revisjon)
 55. Diabetes‏‎ (1 revisjon)
 56. Intraokulær blødning‏‎ (1 revisjon)
 57. Pes carinatum‏‎ (1 revisjon)
 58. Pes excavatum‏‎ (1 revisjon)
 59. Auskultasjon av lunge‏‎ (1 revisjon)
 60. Fauces‏‎ (1 revisjon)
 61. Haematokhezia‏‎ (1 revisjon)
 62. Pleurocentese‏‎ (1 revisjon)
 63. Hippokratiske fingre‏‎ (1 revisjon)
 64. Abscess‏‎ (1 revisjon)
 65. Immunglobulin‏‎ (1 revisjon)
 66. Costa‏‎ (1 revisjon)
 67. Ventilpneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 68. Pulm‏‎ (1 revisjon)
 69. Eksaserbasjon‏‎ (1 revisjon)
 70. Diastolen‏‎ (1 revisjon)
 71. Tensjonspneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 72. Bronkodilatorer‏‎ (1 revisjon)
 73. Intraokulært trykk‏‎ (1 revisjon)
 74. Subakutt‏‎ (1 revisjon)
 75. Thoraxdren‏‎ (1 revisjon)
 76. Immunoglobuliner‏‎ (1 revisjon)
 77. Pleuraempyem‏‎ (1 revisjon)
 78. Subkapsulær katarakt‏‎ (1 revisjon)
 79. Basalsekresjon‏‎ (1 revisjon)
 80. BT‏‎ (1 revisjon)
 81. Analgetika‏‎ (1 revisjon)
 82. Nevrologi‏‎ (1 revisjon)
 83. Hemithorax‏‎ (1 revisjon)
 84. Feces‏‎ (1 revisjon)
 85. Pleural effusjon‏‎ (1 revisjon)
 86. Mediastinitt‏‎ (1 revisjon)
 87. Dempet perkusjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 88. Stokes krage‏‎ (1 revisjon)
 89. Foetor‏‎ (1 revisjon)
 90. Hypoventilasjon‏‎ (1 revisjon)
 91. Linseluksasjon‏‎ (1 revisjon)
 92. Abdomen‏‎ (1 revisjon)
 93. Pulmones‏‎ (1 revisjon)
 94. Sclera‏‎ (1 revisjon)
 95. Lamina mucosa‏‎ (1 revisjon)
 96. Lungesinus‏‎ (1 revisjon)
 97. Skjelling‏‎ (1 revisjon)
 98. Hyperpné‏‎ (1 revisjon)
 99. Pleuradren‏‎ (1 revisjon)
 100. Psoriasis‏‎ (1 revisjon)
 101. Krysningsfenomener‏‎ (1 revisjon)
 102. Hypersonor perkusjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 103. Hyperplasi‏‎ (1 revisjon)
 104. Empyem‏‎ (1 revisjon)
 105. Deskvamasjon‏‎ (1 revisjon)
 106. Hjertedempning‏‎ (1 revisjon)
 107. Anoreksi‏‎ (1 revisjon)
 108. Hyperkapni‏‎ (1 revisjon)
 109. Akutt‏‎ (1 revisjon)
 110. Lungebetennelse‏‎ (1 revisjon)
 111. Cancer pulmones‏‎ (1 revisjon)
 112. Mykt eksudat‏‎ (1 revisjon)
 113. Foveolarefleks‏‎ (1 revisjon)
 114. Ventilasjonsfrekvens‏‎ (1 revisjon)
 115. Systolen‏‎ (1 revisjon)
 116. Inspiriet‏‎ (1 revisjon)
 117. Refluks‏‎ (1 revisjon)
 118. Infeksjon‏‎ (1 revisjon)
 119. Hypertrofi‏‎ (1 revisjon)
 120. Intrakranielt trykk‏‎ (1 revisjon)
 121. Slim‏‎ (1 revisjon)
 122. Trommestikkefingre‏‎ (1 revisjon)
 123. Ulcus pepticum‏‎ (1 revisjon)
 124. PEF‏‎ (1 revisjon)
 125. Atopi‏‎ (1 revisjon)
 126. Undersøkelse av munnhulen‏‎ (1 revisjon)
 127. Respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 128. Glossitt‏‎ (1 revisjon)
 129. Perkusjonslyder‏‎ (1 revisjon)
 130. Leptomeningene‏‎ (1 revisjon)
 131. Melena‏‎ (1 revisjon)
 132. Lenkebibliotek diskusjon:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 133. Pulmonal‏‎ (1 revisjon)
 134. Lymfom‏‎ (1 revisjon)
 135. Granulomer‏‎ (1 revisjon)
 136. Torakotomi‏‎ (1 revisjon)
 137. Kakeksi‏‎ (1 revisjon)
 138. Odynofagi‏‎ (1 revisjon)
 139. Hardt eksudat‏‎ (1 revisjon)
 140. Makulaødem‏‎ (1 revisjon)
 141. Stafylokokker‏‎ (1 revisjon)
 142. Thorax‏‎ (1 revisjon)
 143. Flail chest‏‎ (1 revisjon)
 144. Ekspiriet‏‎ (1 revisjon)
 145. Palpasjon‏‎ (1 revisjon)
 146. Vesikulær respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 147. Dyp venetrombose‏‎ (1 revisjon)
 148. Precordium‏‎ (1 revisjon)
 149. Eksoftalmometer‏‎ (1 revisjon)
 150. Lenkebibliotek:Øre-nese-halssykdommer‏‎ (1 revisjon)
 151. Spontanpneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 152. Bronkial blåst‏‎ (1 revisjon)
 153. Respiratoriske inndragninger‏‎ (1 revisjon)
 154. Virchows glandel‏‎ (1 revisjon)
 155. Eksantem‏‎ (1 revisjon)
 156. Arytmi‏‎ (1 revisjon)
 157. FEV1‏‎ (1 revisjon)
 158. Subluksert linse‏‎ (1 revisjon)
 159. Straksallergi‏‎ (1 revisjon)
 160. Opsonin‏‎ (1 revisjon)
 161. Klinisk undersøkelse av øret‏‎ (1 revisjon)
 162. Tåreflod‏‎ (1 revisjon)
 163. Pleurodese‏‎ (1 revisjon)
 164. Slimlyder‏‎ (1 revisjon)
 165. Stimulantia‏‎ (1 revisjon)
 166. Binokulært utfall‏‎ (1 revisjon)
 167. Troisiers tegn‏‎ (1 revisjon)
 168. Dempning‏‎ (1 revisjon)
 169. Anteroposteriore diameter‏‎ (1 revisjon)
 170. Trombocytopeni‏‎ (1 revisjon)
 171. Ekskoriasjon‏‎ (1 revisjon)
 172. Venestuvning‏‎ (1 revisjon)
 173. Svekket respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 174. Papilleekskavasjon‏‎ (1 revisjon)
 175. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Anamneseopptak ved hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 176. Pneumocystis jirovecii‏‎ (1 revisjon)
 177. Hemoglobin‏‎ (1 revisjon)
 178. Knatrelyder‏‎ (1 revisjon)
 179. Gnidningslyder‏‎ (1 revisjon)
 180. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk‏‎ (1 revisjon)
 181. Quiz:Spinalpunksjon/teknisk‏‎ (1 revisjon)
 182. Inguinalhernie‏‎ (1 revisjon)
 183. Abrasio‏‎ (1 revisjon)
 184. FVC‏‎ (1 revisjon)
 185. Infestasjon‏‎ (1 revisjon)
 186. Teleangiektasi‏‎ (1 revisjon)
 187. Hyperventilasjon‏‎ (1 revisjon)
 188. Etterstær‏‎ (1 revisjon)
 189. Allergi‏‎ (1 revisjon)
 190. Ulcerøs kolitt‏‎ (1 revisjon)
 191. Amblyopi‏‎ (1 revisjon)
 192. Røyking‏‎ (1 revisjon)
 193. Hematokesi‏‎ (1 revisjon)
 194. Fremmedlyder‏‎ (1 revisjon)
 195. Ekte krupp‏‎ (1 revisjon)
 196. Arrbrokk‏‎ (1 revisjon)
 197. Sarkoidose‏‎ (1 revisjon)
 198. Takypné‏‎ (1 revisjon)
 199. Pustebesvær‏‎ (1 revisjon)
 200. Erythema nodosum‏‎ (1 revisjon)
 201. Lungeinfarkt‏‎ (1 revisjon)
 202. Sensorisk hørselstap‏‎ (1 revisjon)
 203. Øre‏‎ (1 revisjon)
 204. Lymfeknute‏‎ (1 revisjon)
 205. Streptokokker‏‎ (1 revisjon)
 206. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Måling av blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 207. Seboreisk eksem‏‎ (1 revisjon)
 208. Beta2-agonist‏‎ (1 revisjon)
 209. Respirasjonsfrekvens‏‎ (1 revisjon)
 210. Pleuritt‏‎ (1 revisjon)
 211. Forsert ekspirasjon‏‎ (1 revisjon)
 212. ACB‏‎ (1 revisjon)
 213. Fordøyelseskanalen‏‎ (1 revisjon)
 214. Trakeitt‏‎ (1 revisjon)
 215. Brystkassen‏‎ (1 revisjon)
 216. Caput medusa‏‎ (1 revisjon)
 217. Konsolidering‏‎ (1 revisjon)
 218. Torakocentese‏‎ (1 revisjon)
 219. Blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 220. Opportunistisk infeksjon‏‎ (1 revisjon)
 221. Epiglottis‏‎ (1 revisjon)
 222. Koilonyki‏‎ (1 revisjon)
 223. Leukonyki‏‎ (1 revisjon)
 224. Stridor‏‎ (1 revisjon)
 225. Sonor‏‎ (1 revisjon)
 226. Perifer cyanose‏‎ (1 revisjon)
 227. Trokar‏‎ (1 revisjon)
 228. Aortokoronar bypassoperasjon‏‎ (1 revisjon)
 229. Thoraxvegg‏‎ (1 revisjon)
 230. Slimhinne‏‎ (1 revisjon)
 231. Iskemi‏‎ (1 revisjon)
 232. Spirometri‏‎ (1 revisjon)
 233. Pneumonitt‏‎ (1 revisjon)
 234. Pharynx‏‎ (1 revisjon)
 235. Urglassnegl‏‎ (1 revisjon)
 236. Emesis‏‎ (1 revisjon)
 237. Lungeinfiltrat‏‎ (1 revisjon)
 238. Tachypné‏‎ (1 revisjon)
 239. Konduktivt hørselstap‏‎ (1 revisjon)
 240. Pneumoni‏‎ (1 revisjon)
 241. Ekkymose‏‎ (1 revisjon)
 242. Spidernævus‏‎ (1 revisjon)
 243. Thymus‏‎ (1 revisjon)
 244. Gynekomasti‏‎ (1 revisjon)
 245. Gastrointestinaltractus‏‎ (1 revisjon)
 246. Pleura‏‎ (1 revisjon)
 247. Overflatisk respirasjon‏‎ (1 revisjon)
 248. Undersøkelse ved infeksjonssykdommer‏‎ (1 revisjon)
 249. Lys-nær-dissosiasjon‏‎ (1 revisjon)
 250. Lysreaksjon‏‎ (1 revisjon)
 251. Lysstimulering‏‎ (1 revisjon)
 252. Akkomodasjon‏‎ (1 revisjon)
 253. Adies syndrom‏‎ (1 revisjon)
 254. Senerefleker‏‎ (1 revisjon)
 255. Oppheng av infusjonsløsninger‏‎ (1 revisjon)
 256. Kardiologisk undersøkelse av barn‏‎ (1 revisjon)
 257. Uten anmerkning‏‎ (1 revisjon)
 258. Undersøkelse av psykiatrisk pasient‏‎ (1 revisjon)
 259. Fluktuasjon‏‎ (1 revisjon)
 260. Tympanittisk‏‎ (1 revisjon)
 261. Ortopné‏‎ (1 revisjon)
 262. Chylothorax‏‎ (1 revisjon)
 263. Aspirasjonspneumoni‏‎ (1 revisjon)
 264. Diafragmaparese‏‎ (1 revisjon)
 265. Brysthulen‏‎ (1 revisjon)
 266. Aktuelt eller naturlige funksjoner‏‎ (1 revisjon)
 267. Bilyder‏‎ (1 revisjon)
 268. Pruritus‏‎ (1 revisjon)
 269. Dupuytrens kontraktur‏‎ (1 revisjon)
 270. Mucus‏‎ (1 revisjon)
 271. Lenkebibliotek:Hovedside‏‎ (1 revisjon)
 272. Dysfagi‏‎ (1 revisjon)
 273. Subkutant emfysem‏‎ (1 revisjon)
 274. Richters hernie‏‎ (1 revisjon)
 275. Hypersonor‏‎ (1 revisjon)
 276. Arteriepunksjon‏‎ (1 revisjon)
 277. Undersøkelse av lungene/Perkusjon‏‎ (1 revisjon)
 278. Puss‏‎ (1 revisjon)
 279. Tungpust‏‎ (1 revisjon)
 280. FEV1 FVC‏‎ (1 revisjon)
 281. Ortopedisk undersøkelse‏‎ (1 revisjon)
 282. Ekstrasystoli‏‎ (1 revisjon)
 283. Hyperinflaterte lunger‏‎ (1 revisjon)
 284. Glasgow Coma Scale‏‎ (1 revisjon)
 285. Urinveiskateter‏‎ (1 revisjon)
 286. Systolisk‏‎ (1 revisjon)
 287. Undersøkelse av halsen‏‎ (1 revisjon)
 288. Undersøkelse av mannlige genitalia‏‎ (1 revisjon)
 289. NYHA-klassifikasjon‏‎ (1 revisjon)
 290. Kronisk betennelse‏‎ (1 revisjon)
 291. Pulsdeficit‏‎ (1 revisjon)
 292. Stomi‏‎ (1 revisjon)
 293. Aktuelt‏‎ (1 revisjon)
 294. Aftøse ulcerasjoner‏‎ (1 revisjon)
 295. Ikterus‏‎ (1 revisjon)
 296. Granulomatus betennelse‏‎ (1 revisjon)
 297. Granulomatøs betennelse‏‎ (1 revisjon)
 298. Hjertetoner‏‎ (1 revisjon)
 299. Ekspirasjon‏‎ (1 revisjon)
 300. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Auskultasjon av hjertelyder‏‎ (1 revisjon)
 301. Pneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 302. Quiz:Spinalpunksjon/klinisk/fasit‏‎ (1 revisjon)
 303. Palmart erythem‏‎ (1 revisjon)
 304. Cirrhose‏‎ (1 revisjon)
 305. Anatomi og basiskunnskap om øret‏‎ (1 revisjon)
 306. Obstruktive lungesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 307. Mediastinum‏‎ (1 revisjon)
 308. Hematemese‏‎ (1 revisjon)
 309. Kolikk‏‎ (1 revisjon)
 310. Smertestillende legemidler‏‎ (1 revisjon)
 311. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Blodgassanalyse‏‎ (1 revisjon)
 312. Fuglebryst‏‎ (1 revisjon)
 313. Lungekreft‏‎ (1 revisjon)
 314. Whipples triade‏‎ (1 revisjon)
 315. Restriktive lungesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 316. Sentral cyanose‏‎ (1 revisjon)
 317. Abdominale hernier‏‎ (1 revisjon)
 318. Stomatitt‏‎ (1 revisjon)
 319. Anamnese ved øre-nese-halsproblemstillinger‏‎ (1 revisjon)
 320. Undersøkelse av lungene/Auskultasjon‏‎ (1 revisjon)
 321. Hernie‏‎ (1 revisjon)
 322. Antacida‏‎ (1 revisjon)
 323. Rektaleksplorasjon‏‎ (1 revisjon)
 324. Inspirasjon‏‎ (1 revisjon)
 325. Lungeødem‏‎ (1 revisjon)
 326. Cyanose‏‎ (1 revisjon)
 327. Undersøkelse av lungene‏‎ (1 revisjon)
 328. Steatoré‏‎ (1 revisjon)
 329. Formalia‏‎ (1 revisjon)
 330. Normal respirasjonslyd‏‎ (1 revisjon)
 331. Trachea‏‎ (1 revisjon)
 332. Sternum‏‎ (1 revisjon)
 333. EKG‏‎ (1 revisjon)
 334. Pupillarplanet‏‎ (1 revisjon)
 335. Petekkier‏‎ (1 revisjon)
 336. Undersøkelse av motilitet‏‎ (1 revisjon)
 337. Generelle ødemer‏‎ (1 revisjon)
 338. Innkomstjournal/innhold‏‎ (1 revisjon)
 339. Courvoisiers lov‏‎ (1 revisjon)
 340. Forlenget ekspirium‏‎ (1 revisjon)
 341. ”Cat-scrach”-test‏‎ (1 revisjon)
 342. Hemoroider‏‎ (1 revisjon)
 343. Journalopptak‏‎ (1 revisjon)
 344. Meckels divertikkel‏‎ (1 revisjon)
 345. Foetor hepaticus‏‎ (1 revisjon)
 346. Sepsis‏‎ (1 revisjon)
 347. Flatulens‏‎ (1 revisjon)
 348. Småcellet lungekreft‏‎ (1 revisjon)
 349. Ileus‏‎ (1 revisjon)
 350. Lungene‏‎ (1 revisjon)
 351. Journalmal‏‎ (1 revisjon)
 352. Undersøkelse av columna‏‎ (1 revisjon)
 353. Uveitt‏‎ (1 revisjon)
 354. Crohns sykdom/Quiz‏‎ (1 revisjon)
 355. Asterixis‏‎ (1 revisjon)
 356. Hepatisk flap‏‎ (1 revisjon)
 357. Tidligere sykdommer‏‎ (1 revisjon)
 358. Meningitt‏‎ (1 revisjon)
 359. Ny‏‎ (1 revisjon)
 360. Leppepusting‏‎ (1 revisjon)
 361. Ødem‏‎ (1 revisjon)
 362. Atrieflimmer‏‎ (1 revisjon)
 363. Widget:YouTube‏‎ (1 revisjon)
 364. Tønnebryst‏‎ (1 revisjon)
 365. Lenkebibliotek:Anestesiologi‏‎ (1 revisjon)
 366. Lenkebibliotek:Anestesiologi/Venekanyle‏‎ (1 revisjon)
 367. Pterygium‏‎ (1 revisjon)
 368. Dakryoadenitt‏‎ (1 revisjon)
 369. Undersøkelse av abdomen‏‎ (1 revisjon)
 370. Gastroøsofageal refluks‏‎ (1 revisjon)
 371. Dakryocystitt‏‎ (1 revisjon)
 372. Innkomstjournal‏‎ (1 revisjon)
 373. Orienterende nevrologisk undersøkelse‏‎ (1 revisjon)
 374. Pankreatoduodenektomi‏‎ (1 revisjon)
 375. Atelektase‏‎ (1 revisjon)
 376. Undersøkelse av arr‏‎ (1 revisjon)
 377. Bronkiole‏‎ (1 revisjon)
 378. Angina‏‎ (1 revisjon)
 379. Undersøkelse av blodtrykk‏‎ (1 revisjon)
 380. Auskultasjon av hjertet‏‎ (1 revisjon)
 381. Pipelyder‏‎ (1 revisjon)
 382. Ictus cordis‏‎ (1 revisjon)
 383. Immunglobuliner‏‎ (1 revisjon)
 384. Perikardiocentese‏‎ (1 revisjon)
 385. Problemstilling‏‎ (1 revisjon)
 386. Negative symptomer‏‎ (1 revisjon)
 387. Hemothorax‏‎ (1 revisjon)
 388. Slippømhet‏‎ (1 revisjon)
 389. Bronkie‏‎ (1 revisjon)
 390. Ascites‏‎ (1 revisjon)
 391. Primærefflorescenser‏‎ (1 revisjon)
 392. Lysstiv semidilatert pupille‏‎ (1 revisjon)
 393. Kolecystitt‏‎ (1 revisjon)
 394. Widget:Nettskjema‏‎ (1 revisjon)
 395. Halsvenestuvning‏‎ (1 revisjon)
 396. Undersøkelse av gange‏‎ (1 revisjon)
 397. Whipple‏‎ (1 revisjon)
 398. Cavum oris‏‎ (1 revisjon)
 399. Laryngitt‏‎ (1 revisjon)
 400. Murphys tegn‏‎ (1 revisjon)
 401. Lungevolumer‏‎ (1 revisjon)
 402. Akutt abdomen‏‎ (1 revisjon)
 403. Eksudat‏‎ (1 revisjon)
 404. Krupp‏‎ (1 revisjon)
 405. Hjertesvikt‏‎ (1 revisjon)
 406. Kronisk bronkitt‏‎ (1 revisjon)
 407. Kateterisering av kvinner‏‎ (1 revisjon)
 408. Striae‏‎ (1 revisjon)
 409. Hoste‏‎ (1 revisjon)
 410. Aktuelt eller tidligere sykdommer‏‎ (1 revisjon)
 411. Røykeanamnese‏‎ (1 revisjon)
 412. Dermatom‏‎ (1 revisjon)
 413. Allergier‏‎ (1 revisjon)
 414. Brokk‏‎ (1 revisjon)
 415. Ulcus duodeni‏‎ (1 revisjon)
 416. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Huskeregler‏‎ (1 revisjon)
 417. Lungestuvning‏‎ (1 revisjon)
 418. Tymom‏‎ (1 revisjon)
 419. Inflammasjon‏‎ (1 revisjon)
 420. McBurneys punkt‏‎ (1 revisjon)
 421. Hemofec‏‎ (1 revisjon)
 422. Endoftalmitt‏‎ (1 revisjon)
 423. Undersøkelse av ekstremiteter‏‎ (1 revisjon)
 424. Prostatisme‏‎ (1 revisjon)
 425. Klinisk abdominal overflateanatomi‏‎ (1 revisjon)
 426. Anemi‏‎ (1 revisjon)
 427. Mallory-Weiss-syndromet‏‎ (1 revisjon)
 428. CEA‏‎ (1 revisjon)
 429. Sosialt‏‎ (1 revisjon)
 430. Costafraktur‏‎ (1 revisjon)
 431. Trykkpneumothorax‏‎ (1 revisjon)
 432. Traktbryst‏‎ (1 revisjon)
 433. Falsk krupp‏‎ (1 revisjon)
 434. Aksessorisk brystvev‏‎ (1 revisjon)
 435. Rytmeforstyrrelser‏‎ (1 revisjon)
 436. CRP‏‎ (1 revisjon)
 437. Auskultasjon‏‎ (1 revisjon)
 438. Komplementsystemet‏‎ (1 revisjon)
 439. Halitosis‏‎ (1 revisjon)
 440. Retinaatrofi‏‎ (1 revisjon)
 441. ARDS‏‎ (1 revisjon)
 442. Resymé, vurdering og tiltak‏‎ (1 revisjon)
 443. Femoralhernie‏‎ (1 revisjon)
 444. Ventralhernie‏‎ (1 revisjon)
 445. Medikamenter‏‎ (1 revisjon)
 446. Astma‏‎ (1 revisjon)
 447. Grunnleggende propedeutikk‏‎ (1 revisjon)
 448. Widget:Nettskjema-statistikk‏‎ (1 revisjon)
 449. Peritonitt‏‎ (1 revisjon)
 450. Hepatisk encefalopati‏‎ (1 revisjon)
 451. Lungeemboli‏‎ (1 revisjon)
 452. SIRS‏‎ (1 revisjon)
 453. Ulcus ventriculi‏‎ (1 revisjon)
 454. Portahypertensjon‏‎ (1 revisjon)
 455. Emfysem‏‎ (1 revisjon)
 456. Undersøkelse av lungene/Inspeksjon‏‎ (1 revisjon)
 457. Ekspektorat‏‎ (1 revisjon)
 458. Undersøkelse av brystkassen‏‎ (1 revisjon)
 459. Betennelse‏‎ (1 revisjon)
 460. Aksessoriske respirasjonsmuskler‏‎ (1 revisjon)
 461. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Hjerte-lunge-redning‏‎ (1 revisjon)
 462. Supplerende undersøkelser av øret‏‎ (1 revisjon)
 463. Dyspné‏‎ (1 revisjon)
 464. Hjerteanamnese‏‎ (1 revisjon)
 465. Cystisk fibrose‏‎ (1 revisjon)
 466. Hereditet‏‎ (1 revisjon)
 467. Quiz:Fremmedlegeme i øyet‏‎ (1 revisjon)
 468. Brystsmerter‏‎ (1 revisjon)
 469. Inflammatorisk tarmsykdom‏‎ (1 revisjon)
 470. Appendisitt‏‎ (1 revisjon)
 471. Halsbetennelse‏‎ (1 revisjon)
 472. Wiki‏‎ (1 revisjon)
 473. Undersøkelse av barn‏‎ (1 revisjon)
 474. Ventilasjon‏‎ (1 revisjon)
 475. Hemoptyse‏‎ (1 revisjon)
 476. Kardialgi‏‎ (1 revisjon)
 477. Transudat‏‎ (1 revisjon)
 478. Generell undersøkelse‏‎ (1 revisjon)
 479. Crohns sykdom‏‎ (1 revisjon)
 480. Epiglottitt‏‎ (1 revisjon)
 481. Bronkiektasi‏‎ (1 revisjon)
 482. Undersøkelse av øre, nese og hals‏‎ (1 revisjon)
 483. Costalbue‏‎ (1 revisjon)
 484. Widget:Video‏‎ (1 revisjon)
 485. Akutt lungesvikt‏‎ (1 revisjon)
 486. Quiz:Hovedside‏‎ (1 revisjon)
 487. Undersøkelse av lungene/Palpasjon‏‎ (1 revisjon)
 488. Naturlige funksjoner/Seksualfunksjon‏‎ (1 revisjon)
 489. Anamnese‏‎ (1 revisjon)
 490. Clubbing‏‎ (1 revisjon)
 491. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 492. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Klinisk undersøkelse ved hjertesykdommer‏‎ (1 revisjon)
 493. Divertikkel‏‎ (1 revisjon)
 494. Naturlige funksjoner‏‎ (1 revisjon)
 495. KOLS‏‎ (1 revisjon)
 496. Pleuravæske‏‎ (1 revisjon)
 497. Pulmonal hypertensjon‏‎ (1 revisjon)
 498. Lenkebibliotek:Hjertesykdommer/Ortostatisk hypotensjon‏‎ (1 revisjon)
 499. Lungeanamnese‏‎ (1 revisjon)
 500. Status presens‏‎ (1 revisjon)

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)